635-0408/02 – Keramické materiály (KerMat)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
SVR057 Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- poznat klasifikační znaky keramických materiálů - poznat základní rozdělení a vlastnosti keramických materiálů - porozumět základním technologiím výroby keramických materiálů - umět rozhodovat o aplikaci keramických materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Základní charakteristiky keramických materiálů, soustavy surovin pro jejich výrobu. Charakteristika, rozdělení a vlastnosti keramických hmot. Postupy tvarování a dalšího technologického zpracování keramických hmot. Vlasnosti a použití keramických materiálů v praxi.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 1. vyd. Praha : SNTL, 1981. 516 s. [2] ŠAŠEK, L. aj. Laboratorní metody v oboru silikátů. 1. vyd. Praha : SNTL, 1981. 319 s. [3] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály. Lubeník : SLOVMAG, a.s.,2000. [4] SCHULLE, W. Feuerfeste Werkstoffe. Leipzig : Deutscher Verlag für Grundstoffindustrie, 1990.

Doporučená literatura:

SVOBODA, L. Stavební hmoty. Bratislava: JAGA Group, 2007, ISBN 978-80-8076-057-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení Zpracování protokolů z praktických úloh

E-learning

http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Charakteristika a rozsah oboru. Definování a rozdělení keramických materiálů – stavební, užitková, žárovzdorná a speciální keramika. Základní látky v keramických technologiích, jejich termické chování: oxidy, uhličitany, jílové suroviny, živce, sírany. Zrnitost surovin, úprava, granulometrická skladba surovinových směsí. Rozdělení vody v keramických směsí, reologické vlastností soustav. Základní postupy tvarování v keramice. Sušení, parametry sušení, sušárny. Výpal keramických výrobků, změny struktury a fázového složení, typy pecí v keramickém průmyslu. Klasická keramika na bázi jílových surovin, společné znaky výroby. Hlavní typy žárovzdorných materiálů podle chemického a fázového složení. Základní funkční vlastnosti žárovzdorných materiálů. Hlinitokřemičité žárovzdorné materiály. Bázické žárovzdorné materiály. Tepelně-izolační keramické materiály. Žárobetony. Aplikace žárovzdorných materiálů v průmyslu. Cvičení: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti, pórovitosti Stanovení velikosti částic - sítový rozbor Stanovení velikosti částic podle Andreasena Stanovení měrného povrchu Reologie keramických těst Stanovení délkových změn keramických surovin sušením Reologie keramických suspenzí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  14
        Zkouška Zkouška 75  37 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  14
        Zkouška Zkouška 75  37 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R033) Slévárenské technologie P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2016/2017 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní