635-0410/02 – Termodynamika keramických soustav (TeDKS)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN57 Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Student bude umět charakterizovat základní pojmy a souvislosti z termodynamiky homogenních stavů. 2. Student bude umět řešit a vyjádřit chemické rovnováhy v heterogenních systémech. 3. Student bude umět definovat a aplikovat fázové rovnováhy v jedno a vícesložkových systémech.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Základní pojmy a axiomy termodynamiky, standardní stavy. Jednosložkové systémy, fázové přeměny. Chemické rovnováhy v homogenních systémech. Tabelace termodynamických údajů. Chemické a fázové rovnováhy v heterogenních systémech: rovnováhy solidus - gaseus, likvidus - gaseus, kondenzované systémy (binární, ternární a vícesložkové). Termodynamika fázových rozhraní. Nukleace a krystalizace.

Povinná literatura:

1.ŠATAVA, V., RYBAŘÍKOVÁ, L., MATOUŠEK, J. Fyzikální chemie silikátů I. SNTL: Praha 1986. 2.HÁLA, E., Reiser, A. Fyzikální chemie. Praha: NČSAV, 1960.

Doporučená literatura:

1.MOORE, W.K. Fyzikální chemie(český překlad). Praha: SNTL, 1981.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 průběžné hodnocené testy.

E-learning

http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.První věta termodynamická, vyjádření pro definované podmínky procesů. Entalpie, reakční teplo, standardní stavy. 2.Výpočet reakčního tepla ze slučovacích entalpií. Výpočet reakčního tepla ze spalných a z rozpouštěcích entalpií. 3.Tepelné kapacity. Závislost reakčního tepla na teplotě. 4.Druhá věta termodynamická. Entropie. Spojené formulace 1. a 2. věty termodynamické. 5.Závislost entropie na stavových proměnných. Změna entropie při fázových přeměnách a při chemických reakcích. Energetické funkce F a G a jejich závislost na stavových proměnných. 6.Podmínky termodynamické rovnováhy pro konkrétní typy systémů. Parciální molární veličiny, Gibbsova – Dűhemova rovnice. 7.Rovnováha v 1-složkové soustavě, Clapeyronova rovnice. Clausius – Clapeyronova rovnice, využití. 8.Enantiotropní a monotropní přeměny v jednosložkových soustavách. Polymorfní přeměny 1. a 2. řádu. 9.Rovnovážná konstanta chemické reakce, její závislost na teplotě. 10.Alternativní možnosti určení Gibbsovy reakční entalpie a rovnovážné konstanty. Rovnovážná konstanta rozkladných reakcí typu AB(s)→A(s)+B(g), využití. Semináře: 1.Gibbsův fázový zákon, využití. 2.Termodynamická analýza 2-složkové soustavy, binární fázové diagramy. 3.Pravidla znázorňování 3- a 4- složkových soustav, ternární fázové diagramy. 4.Richardsonův-Jeffesův diagram, vzájemná stabilita oxidů. 5.Redukce oxidů vodíkem a oxidem uhelnatým. Redukce oxidů uhlíkem. 6.Stabilita oxidů při různém parciálním tlaku kyslíku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  13
        Zkouška Zkouška 75  38 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku