635-0412/01 – Základy energetiky (ZE)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2011/2012
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE30 doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět -klasifikovat energetické zdroje, -objasňovat využívání různých energetických zdrojů, -vyjádřit ekonomické souvislosti použití paliv, -klasifikovat zatížení životního prostředí v důsledku získávání a využívání energetických zdrojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na energetické zdroje. Je hodnocena palivová základna, struktura paliv, jejich vlastnosti, oceňování, záměnnost. Jsou uvedeny druhotné energetické zdroje, obnovitelné zdroje, emisní zatížení spojené s energetickými pochody. Záměrem je ukázat na vazbu mezi získáváním energie a jejím využíváním.

Povinná literatura:

RÉDR,M., PŘÍHODA, M.: Základy tepelné techniky. 1. vyd., Praha : SNTL, 1991, 680 s. ISBN 80-03-00366-0. RÉDR, M. Energetické hospodářství. Ostrava : Ediční středisko VŠB, 1992

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů. Plynárenská příručka. Praha : GAS, 1997. AUGUSTA, P. aj. Velká kniha o energii. Praha : L.A. Consulting Agency spol. s r.o., 2001. ISBN 80-238-6578-1. Kolektiv autorů. Obnovitelné zdroje energie. Praha : FCC Public s.r.o., 1994. HERČÍK, M. Životní prostředí (skriptum). Ostrava : VŠB, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální program, průběžné testy.

E-learning

http//www.fmmi.vsb.cz/635 Bude průběžně doplňován.

Další požadavky na studenta

Nejsou.

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
635-0401 STP Sdílení tepla a proudění Povinná

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Energetické zdroje, rozdělení, charakteristika. Struktura energetických zdrojů v ČR, EU, OECD, světě. Fosilní paliva, základní vlastnosti. Spalné teplo a výhřevnost. Chemické složení. Spalné teploty, jednotlivé typy a jejich hodnocení. Předehřev paliv, tepelně stálé, nestálé palivo. Klasifikace spalování. Určení součinitele přebytku vzduchu. Množství a složení spalin. Zplyňování, zkapalňování, karbonizace paliv – přehled. Generátory. Generátorový plyn. Ekonomické souvislosti použití paliv. Oceňování paliv. Dynamická cena paliva. Součinitel využití paliva. Zvyšování součinitele využití paliva. Druhotné energetické zdroje. Jednotlivé druhy. Možnosti využití. Technické a technologické parametry paliv. Obnovitelné zdroje, charakteristika, možnosti využití. Vodní energie. Větrná energie. Solární energie. Hodnocení z hlediska České republiky. Tvorba a ochrana životního prostředí při získávání a využívání energetických zdrojů. Jednotlivé typy emisí.Vliv energetického mixu. Možnosti zamezení vzniku emisí. Odstraňování základních typů emisí. Cvičení Základní vlastnosti paliv, spalné teplo a výhřevnost, spalovací poměry, množství a složení spalin – praktické výpočty, kontrola spalování – spalovací trojúhelníky, určení spalných teplot, součinitel využití paliv, zplyňování paliv, účinnost zplyňování, množství a výhřevnost vzniklého plynu.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 10  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (2811R002) Chemie a technologie paliv P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku