635-0414/01 – Combustion Motors and Alternative Engines (SpalMAP)

Gurantor departmentDepartment of Thermal EngineeringCredits3
Subject guarantorprof. Dr. Ing. René PyszkoSubject version guarantorprof. Dr. Ing. René Pyszko
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2008/2009Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOC15 doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

*

Teaching methods

Summary

Paliva pro spalovací motory. Vlastnosti paliv. Základy spalování. Statika spalovacího procesu. Kinetika spalovacího procesu. Průběh spalování v motorech zážehových a vznětových. Princip práce spalovacího motoru. Idealizované oběhy. Průběh a postup výpočtu. Tepelná bilance motoru. Využití odpadního tepla. Motory s přeplňováním. Způsoby . Indikátorový diagram a porovnání. Provozní vlastnosti spalovacího motoru a hnaného agregátu. Konstrukce bloku, válce, pístu, klikový mechanizmus. Rozbor silových a dynamických účinků na klikový mechanizmu. Příprava paliva. Karburátory, vstřikovací zařízení u zážehových a vznětových motorů. Směšovače u plynových motorů Zapalování směsi paliva se vzduchem. Zapalovací zařízení, seřizování. Rozvody spalovacích motorů. Chlazení a mazání. Konstrukce automobilových motorů. Alternativní pohony motorových vozidel – zemí plyn CNG a LNG, ropný plyn LPG, ethanol, vodík. Biopaliva – bioplyn, bionafta, bioethanol, bionafta, biovodík. Palivový článek, solární pohon. Aplikace alternativních pochodů. Porovnání spalovacích – tradičních motorů a motorů na alternativní paliva – přednosti a nedostatky. Zkušebnictví a seřizování motorů. Emise spalovacího motoru, vliv na životní prostředí. Tvorba CO, NOx a HC. Těžké kovy. Snižování emisí. Katalyzátory.

Compulsory literature:

Základní literatura: 1. KYSELA, TOMČALA. Spalovací motory I. Skripta Katedry energetiky VŠB, 2003. 2. KYSELA,TOMČALA. Spalovací motory II. Skripta Katedry energetiky VŠB, 2004. 3. TRNKA, URBAN. Spalovacie motory I. Bratislava : Vydavatelství Alfa, 1992. Doporučená literatura: 4. MACEK, SUK. Spalovací motory I. Skripta ČVUT Praha, 2000. 5. FIŠER, L. Automobily na alternativní pohon, benzín - plyn (LPG). 1. vydání. Brandýs nad Labem : Klub motoristů LPG, 1997. 6. KAMEŠ, J. Alternativní pohon automobilu. 1. vydání. Praha : BEN, 2004. 7. VLK, F. Alternativní pohony motorových vozidel. 1. vydání. Brno, 2004.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Written exam Written test 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 70  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B3923) Materials Engineering (3911R034) Materials and Technologies for Automobile Industry P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner