635-0414/01 – Spalovací motory a alternativní pohony (SpalMAP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity3
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOC15 doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

*

Vyučovací metody

Anotace

Paliva pro spalovací motory. Vlastnosti paliv. Základy spalování. Statika spalovacího procesu. Kinetika spalovacího procesu. Průběh spalování v motorech zážehových a vznětových. Princip práce spalovacího motoru. Idealizované oběhy. Průběh a postup výpočtu. Tepelná bilance motoru. Využití odpadního tepla. Motory s přeplňováním. Způsoby . Indikátorový diagram a porovnání. Provozní vlastnosti spalovacího motoru a hnaného agregátu. Konstrukce bloku, válce, pístu, klikový mechanizmus. Rozbor silových a dynamických účinků na klikový mechanizmu. Příprava paliva. Karburátory, vstřikovací zařízení u zážehových a vznětových motorů. Směšovače u plynových motorů Zapalování směsi paliva se vzduchem. Zapalovací zařízení, seřizování. Rozvody spalovacích motorů. Chlazení a mazání. Konstrukce automobilových motorů. Alternativní pohony motorových vozidel – zemí plyn CNG a LNG, ropný plyn LPG, ethanol, vodík. Biopaliva – bioplyn, bionafta, bioethanol, bionafta, biovodík. Palivový článek, solární pohon. Aplikace alternativních pochodů. Porovnání spalovacích – tradičních motorů a motorů na alternativní paliva – přednosti a nedostatky. Zkušebnictví a seřizování motorů. Emise spalovacího motoru, vliv na životní prostředí. Tvorba CO, NOx a HC. Těžké kovy. Snižování emisí. Katalyzátory.

Povinná literatura:

Základní literatura: 1. KYSELA, TOMČALA. Spalovací motory I. Skripta Katedry energetiky VŠB, 2003. 2. KYSELA,TOMČALA. Spalovací motory II. Skripta Katedry energetiky VŠB, 2004. 3. TRNKA, URBAN. Spalovacie motory I. Bratislava : Vydavatelství Alfa, 1992. Doporučená literatura: 4. MACEK, SUK. Spalovací motory I. Skripta ČVUT Praha, 2000. 5. FIŠER, L. Automobily na alternativní pohon, benzín - plyn (LPG). 1. vydání. Brandýs nad Labem : Klub motoristů LPG, 1997. 6. KAMEŠ, J. Alternativní pohon automobilu. 1. vydání. Praha : BEN, 2004. 7. VLK, F. Alternativní pohony motorových vozidel. 1. vydání. Brno, 2004.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku