635-0415/01 – Schvalovací řízení pro provoz automobilu (SRRA)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity2
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE30 doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
OVC02 Ing. Filip Ovčačík, Ph.D.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat požadavky pro schválení vozidla pro provoz na pozemních komunikacích v ČR a EU a získá dovednosti při praktickém provedení adekvátních testů pro posouzení dle požadavků Stanic technické kontroly

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

*Předmět je zaměřen na získání základních znalostí o provozu automobilů na pozemních komunikacích v rámci České republiky a státech EU. Záměrem je ukázat i v praxi provoz stanic technické kontroly a praktické hodnocení základních charakteristik motorů pro způsobilost v silničním provozu, vč. seznámení se základním zákonodárstvím.

Povinná literatura:

1. www.mdcr.cz 2. http://www.env.cz/__C1256D51007C88C5.nsf/pages/legislativa 3. http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPVVFGRYEP8 4. ŠKAPA, P. Vliv dopravy na životní prostředí. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 2000. 5. HERČÍK, M., LAPČÍK, V., OBROUČKA K. Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. Ostrava :VŠB - TU Ostrava, 1994. 6. DANĚK, A., BRONČEK, M., JANOŠEC, J., JURÁK, J. Opravárenství silničních vozidel I. Ostrava : VŠB-TU, 2000. 7. DANĚK, A., RICHTÁŘ, M., RUBÁČ, I. Opravárenství silničních vozidel II. Ostrava : VŠB-TU, 2004.

Doporučená literatura:

Aktuální literatura bude sdělena v úvodním semináři

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Obhajoba semestrální práce

E-learning

http//www.fmmi.vsb.cz/635 Bude průběžně doplňován

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní zákonodárství - zákony a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů a Ministerstva životního prostředí. Technické a právní postupy při schvalování vozidel pro pozemní komunikace. Podmínky pro registraci vozidla. Instrukce pro STK. Zkušební stanice - protokoly o kontrole vozidla, rozhodnutí o technické způsobilosti. Stanice pro měření emisí SME, TUV, UVMV. Emisní limity pro mobilní zdroje znečišťování (EURO 3, EURO 4, EURO 5). Dopravní politika Evropské unie. Udržitelná doprava. Podpora energeticky výkonných a méně znečišťujících vozidel. Podpora výkonných a udržitelných dopravních systémů. Ochrana ekologicky citlivých oblastí. Podpora udržitelné městské dopravy. Omezení vlivu letadel a lodí na životní prostředí. Vývoj a zavádění dopravních prostředků odpovídající normám stanoveným příslušnými mezinárodními orgány. Vytváření hlukových bariér. Postupný přesun osobní a nákladní dopravy na dopravu železniční. Alternativní druhy pohonných hmot, apod.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 51
        Projekt Projekt 50  0
        Písemka Písemka 35  0
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku