635-0416/01 – Termomechanika (TM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- ukázat charakteristické vlastnosti ideálních a skutečných kapalin, plyn; a par - řešit stavovou rovnici, směsi plyn, Avogadrův zákon - charakterizovat základní zákony ideálních plynů - řešit jednoduché příklady z tepelných cyklů a znát příklady reálných cyklů - rozumět zákonům z oblasti par a vlhkého vzduchu "

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

První zákon termodynamiky, teplo, práce, stavové veličiny ideálních plynů. Směsi plynů. Entalpie a technická práce. Základní procesy v p-v diagramu. Entropie. Druhý zákon termodynamiky, vratné a nevratné procesy. Carnotův cyklus. Základní procesy v T-s diagramu. Reální plyny a páry. Var a kondenzace. Aplikace tepelných diagramů vodní páry při tepelně-technických výpočtech. Vlhký vzduch, Mollierův diagram. Základní výpočty procesů s vlhkým vzduchem. Termodynamika proudění plynů. Machovo číslo. Hugoniotova rovnice a návrh tvaru trysky pro různé technické aplikace. Tepelné oběhy strojů (Otto, Diesel). Princip turbíny a raketového motoru. Rovnotlaké plynové turbíny. Parní tepelné oběhy, technika chlazení, tepelná čerpadla."

Povinná literatura:

HLOUŠEK, J. aj. Termomechanika. 1. vyd. Brno : Nakladatelství VUT, 1991. 297 s. NOŽIČKA, J.: Termomechanika. 1.vyd. Praha: ČVUT,1998,179 s. ISBN 80-01-01836-9 Blahož, V., Lapčík, V.: Návody do cvičení z termomechaniky. (Skriptum). Ostrava: VŠB 1987. 221 s.

Doporučená literatura:

BÄHR, H. D. Termodynamika. 3. vyd. Berlín : Springer Verlag, 1973. 518 s. KALČÍK, J., SÝKORA, K. Technická termomechanika. Praha: Academia, 1973. KABÁT, E. Termomechanika. Bratislava : Alfa, 1984. ČARNOGURSKÁ, M., PIATNIČKA, I. Termomechanika – Návody na riešenie príkladov z termomechaniky. Bratislava: Alfa, 1987.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktické řešení příkladů

E-learning

k dispozici ve formě pdf

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, stavová rovnice 2. Avogadrův zákon, směsi ideálních plynů 3. První termodynamický zákon 4. Základní vratné děje ideálních plynů 5. Tepelné cykly, Carnotův cyklus 6. Druhý termodynamický zákon, entropie 7. Termodynamika par 8. Základní termodynamické děje v oblasti par 9. Vlhký vzduch 10. Proudění plynů a par 11. Cykly reálných tepelných strojů 12. Kompresory 13. Chladicí zařízení 14. Sdílení tepla vedení, konvekcí a zářením

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  18
        Zkouška Zkouška 70  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku