635-0418/01 – Kompozitní materiály (KM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2008/2009Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět formulovat základní principy kompozitního působení - student bude umět charakterizovat druhy materiálů pro matrice a vyztužující fáze a způsoby jejich přípravy - student bude umět vysvětlit interakce mezi matricemi a výztužemi, vlivy na vlastnosti kompozitních materiálů - student bude umět popsat technologie přípravy kompozitních materiálů a seznámí se s konkrétními aplikacemi

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu jsou vysvětleny základní principy kompozitního působení, rozdíly mezi klasickými a kompozitními materiály, výhody a nevýhody jejich použití. Předmět představuje přehled druhů materiálů používaných pro matrice a vyztužující fáze. V předmětu jsou také probírány technologie přípravy kompozitních materiálů a vyztužujících fází, interakce mezi matricí a výztuží a vlivy na vlastnosti kompozitních materiálů. Jsou zde také představeny oblasti využití kompozitů a principy volby materiálů pro konkrétní aplikace.

Povinná literatura:

[1] DAĎOUREK, K. Kompozitní materiály – druhy a jejich užití. Liberec: TU Liberec, 2007. [2] JANOVEC, J., CEJP, J. aj. Perspektivní materiály. Praha: ČVUT, 2001. [3] MÍŠEK, B. Kompozity. Brno: Technický dozorčí spolek Brno, 2003. [4] KRATOCHVÍL, B., ŠVORČÍK, V., aj. Úvod do studia materiálů. Praha: VŠCHT, 2005. [5] EHRENSTEIN, G.W. Polymerní kompozitní materiály. Praha: Scientia, 2009. [6] POPOVIČ, Š. Výroba a zpracování plochého skla. Praha: Grada Publishing, 2009. [7] ZEMAN, L. Vstřikování plastů. Praha: BEN – technická literatura, 2009.

Doporučená literatura:

[1] BAREŠ, R. A. Kompozitní materiály. Praha: SNTL, 1988. [2] SCHULZE, W. a kol. Necementové malty a betony. Praha: SNTL, 1990. [3] MACHEK, V., SODOMKA, J. Nauka o materiálu – 4.část - Polymery a kompozity s polymerní matricí. Praha: ČVUT, 2008. [4] PECINA, P., PECINA, J. Materiály a technologie – plasty. Brno: Masarykova univerzita, 2006. [5] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály. Bratislava: Alfa, 1992. [6] LEGENDRE, A. Uhlíkové materiály. Praha: INFORMATORIUM, 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

3 hodnocené zprávy z exkurzí. Zápočtová písemná práce.

E-learning

Elektronické opory nejsou v současnosti k dispozici.

Další požadavky na studenta

Povinné exkurze ve výrobních závodech.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1. Kompozity jako technické materiály - definice, složení. 2. Rozdělení kompozitů, základní typy a jejich charakteristiky. 3. Typy matric a vyztužujících fází, jejich součinnost, geometrické a fyzikální struktury. 4. Strukturní třídění kompozitů. 5. Volba materiálů, výrobní problémy. 6. Výroba kompozitů, výroba vláken a jejich úprava. 7. Kompozity s kovovou matricí 8. Kompozity na bázi makromolekulárních látek - plasty, živice. 9. Výroba vláknových kompozitů s polymerní matricí, lamináty. 10. Kompozity s keramickou matricí, keramické povlaky. 11. Výroba substrátu pro kompozity se skelnou matricí. 12. Kompozity se skelnou matricí, speciální kompozity se skelnou matricí. 13. Ohýbané sklo, sklo pro automobily. 14. Pěny, příklady použití kompozitů - změny konstrukce, automobily, a další. Cvičení 1. Vliv spolupráce jednotlivých složek na kvalitu kompozitu. 2. Volba materiálů, problémy při výrobě kompozitů a vláken. 3. Výroba skla a keramiky. 4.-6. Exkurze do výrobních závodů. 7. Zápočtová písemná práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 70  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku