635-0425/01 – Paliva a topné systémy (PTS)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NAJ67 Ing. Jan Najser, Ph.D.
TOM08 doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Znalost primárních zdrojů energie, znalosti a dovednosti spalovacích výpočtů základních druhů paliv. Fyzikální a chemické základy teorie hoření. Znalost základních typů hořáků a metodiky výpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

Základní znalosti o primárních zdrojích energie. Historie, součastnost a perspektivy fosilních paliv. Primární generace tepelné energie spalováním. Základní spalovací výpočty, podmínky spalování. Teorie hoření, dokonalé a nedokonalé hoření. Energetické , ekologické a ekonomické aspekty spalování paliv. Hořáky: základní typy, vlastnosti plamene. Výpočty základních typů hořáků.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha : SNTL 1991. 680 s. [2] BENEŠ. M. a kolektiv: Plynárenská příručka. Praha : GAS, 1997. 1192 s. ISBN 80-902339-6-1.

Doporučená literatura:

[1] NOSKIEVIČ, P. Biomasa a její energetické využití. PHARE/VŠB-TU, 1996. 70 s. ISBN 80-7078-367-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy znalostí, individuální výpočty spalování a hořáků

E-learning

http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/ Průběžně dochází k rozšiřování e-learning prvků do výuky.

Další požadavky na studenta

Základní znalosti fyziky (difuze, proudění), chemie (hoření) a tepelné techniky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základy teorie hoření, podmínky hoření. Difúzní a kinetická oblast hoření. Chemická kinetika hoření, základní principy, vliv teploty, koncentrace a tlaku na rychlost reakce. Řetězové reakce, Fyzikální vlastnosti ovlivňující reakce hoření.) Podmínky vznícení a hoření plynné směsi. Aktivační energie, zápalná teplota, meze vznětlivosti, jejich závislost na teplotě a tlaku. Vliv katalyzátorů a inhibitorů. Stabilizace fronty hoření v laminárním a turbulentním proudu. Hoření tuhých a kapalných paliv. Hořáky, klasifikace, základní typy, vlastnosti. Topné systémy a jejich aplikace v praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B2109) Metalurgické inženýrství (3904R020) Tepelná technika a životní prostředí P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2015/2016 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok