635-0703/01 – Theory of Combustion and Burners ()

Gurantor departmentDepartment of Thermal EngineeringCredits6
Subject guarantordoc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1965/1966Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TOM08 doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 18+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Theory of Combustion. Introduction to Combustion. Physical and Chemical Aspects. Combustion Chemistry and Chemical Kinetics. Premixed and Diffusion Flames.Calatytic and Chain Mechanisms in Some Fundamental Combustion.Combustion Systems and Burners Design.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Základy teorie hoření, podmínky hoření. Difúzní a kinetická oblast hoření. Chemická kinetika hoření, základní principy, vliv teploty, koncentrace a tlaku na rychlost reakce. Řetězové reakce, Fyzikální vlastnosti ovlivňující reakce hoření.) Podmínky vznícení a hoření plynné směsi. Aktivační energie, zápalná teplota, meze vznětlivosti, jejich závislost na teplotě a tlaku. Vliv katalyzátorů a inhibitorů. Stabilizace fronty hoření v laminárním a turbulentním proudu. Hoření tuhých a kapalných paliv. Hořáky, klasifikace, základní typy, vlastnosti. Topné systémy a jejich aplikace v praxi.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 10  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Written examination Written examination 25  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.