635-0711/01 – Measuring Instruments and Sensors ()

Gurantor departmentDepartment of Thermal EngineeringCredits6
Subject guarantorIng. Jiří Molínek, CSc.Subject version guarantorIng. Jiří Molínek, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1965/1966Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MOL30 Ing. Jiří Molínek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Signification of metrology, scanners, measuring systems, properties of instruments. Contact temperature measuring methods, thermoelectric cells, resistance thermometers, thermistor thermometers. Contactless measuring of temperatures, radiation pyrometers, seeking pyrometers. Calibrating of pyrometers. Measurement of pressure, measurement principles, types of manometers. Analysis of combustion products, extraction equipments, chemical analysers, infra-analysers, magnetic analysers, electrochemical analysers. Measurement of volume and mass flow, velocity indicators, volume indicators, diaphragms, nozzles. Determination of solid emissions, measurement methods. Loggers. Memory systems. Computer evaluation of recorded quantities.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Význam metrologie, snímače, měřicí systémy, vlastnosti přístrojů. Měření teplot kontaktním způsobem, termoelektrické články, odporové teploměry, termistorové teploměry. Měření teplot bezkontaktním způsobem, radiační pyrometry prosávací pyrometry. Kalibrace pyrometrů. Měření tlaku, principy měření, typy tlakoměrů. Analýza spalin, odběrové zařízení, chemické analyzátory, infraanalyzátory, magnetické analyzátory, elektrochemické analyzátory. Měření objemového a hmotnostního průtoku, rychlostní měřiče, objemové měřiče, clony, dýzy. Stanovení tuhých emisí, metodiky měření. Měřicí ústředny. Paměťové systémy. Počítačové vyhodnocení naměřených výsledků.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.