635-0718/01 – Renewable Energy Resources ()

Gurantor departmentDepartment of Thermal EngineeringCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
PR150 prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Člověk a energie – skleníkový efekt, termoemise. Alternativní energetické zdroje. Sluneční energie – intenzita slunečního záření, sluneční kolektory ploché, koncentrující, vakuované, solární články. Větrná energie – výkon větrného motoru, větrné elektrárny, ekonomická efektivnost. Energie vodních toků a moří, vodní elektrárny. Energie biomasy – termické, biotechnologické chemické procesy. Geotermální energie. Tepelná čerpadla – výkonový součinitel, pracovní látky, ekologické hledisko. Palivové články.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 10  0 3
        Examination Examination 70 (70) 0 3
                Oral Oral examination 70  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (3904R020) Thermal Engineering and Environment P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.