635-0719/02 – Energy and Thermal Engineering ()

Gurantor departmentDepartment of Thermal EngineeringCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLE30 doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 12+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Hospodaření energetickými zdroji v tuzemském a celosvětovém měřítku. 2. Rozdělení energetických zdrojů – paliva a jejich vlastnosti. Spalování paliv – ekologické důsledky. Kontrola spalování, spalné teploty, ohřev paliv bez přístupu vzduchu. Oceňování paliv, dynamická cena paliv. 3. Fyzikální a mechanické vlastnosti kovů. Tenká a tlustá tělesa. Vnější přestup tepla. Vnitřní přestup tepla – režimy ohřevů tenkých a tlustých těles. 4. Výměníky tepla rekuperativního a regenerativního typu. Rekuperace tepla. Úspory paliv. Účinnost rekuperace. Návrh výměníku tepla. 5. Typy pecních zařízení v průmyslu – popis a funkčnost zařízení. 6. Vyzdívkové materiály.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Project Project 15  0
                Written exam Written test 10  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 15  0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B2112) Řízení výrobních procesů (2109R001) Economics and management in metallurgy K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner