635-0802/02 – Druhotné energetické zdroje (DEZ)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět identifikovat a definovat druhotný energetický zdroj (DEZ). Porovná jednotlivé typy DEZ mezi sebou – paliva, energie, tlak. Bude umět popsat procesy vzniku DEZ v závislosti na příslušných výrobních technologiích. Bude umět aplikovat získané poznatky z oblasti DEZ v technické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Základní charakteristiky a členění druhotných zdrojů. Energetické ztráty. Energetický potenciál. Úspory paliva. Druhotná paliva. Druhotné teplo. Spalinové kotle, turbíny. Mikroturbíny. Využití nízkopotenciálního tepla. Tepelná čerpadla. Využití entalpie kovu, koksu, strusky. Druhotná tlaková energie.

Povinná literatura:

1.RÉDR, M. Tepelné hospodářství hutí. 2.vyd. Ostrava: VŠB,1991. 254 s. ISBN 80-7078-097-5. 2.HAŠEK, P. Energetika v hutích. Ostrava: VŠB, 1987. 494 s. 3.BERGER, K. Úspory energie a ekologie. II.díl. Ostrava. AKS 1993. 145 s. ISBN 80-85798-09-3. Odborné časopisy, internet.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura odpovídá aktuálnosti probíraného učiva a je oznámena v rámci přednášky, resp. semináře na úvodní hodině. Jedná se převážně o aktuální ekonomické, legislativní a ekologické informační zdroje.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti vypracovávají semestrální práci na téma týkající se druhotných energetických zdrojů. V rámci soft skills pak prezentují své poznatky svým kolegům. Musí prokázat znalost dané problematiky s možností reagovat na dotazy.

E-learning

e-learningová skripta jsou k dispozici. http://www.fmmi.vsb.cz/cs/okruhy/studium-a-vyuka/podklady-ke-studiu/studijni-opory/

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní charakteristiky a členění energetických zdrojů. Pojem druhotný energetický zdroj (DEZ). Energetické ztráty. Energetický potenciál. Úspory paliva. Druhotná paliva. Druhotné teplo. Spalinové kotle. Plynové turbíny. Mikroturbíny. Využití nízkopotenciálního tepla. Tepelná čerpadla. Využití entalpie chladicí vody. Využití entalpie kovu, koksu, strusky. Druhotná tlaková energie. Druhotné energetické zdroje v dalších průmyslových odvětvích. Ekologické a ekonomické hledisko DEZ.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.