635-0803/02 – Suroviny pro výrobu keramiky (SVK)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

-student bude umět charakterizovat vznik a vlastnosti základních surovin používaných v silikátovém průmyslu -student bude umět formulovat pochody a reakce, které nastávají v surovinách při jejich zahřívání -student bude umět popsat úpravárenské postupy a zařízení používající se při přípravě surovin pro výrobu silikátů - student se bude umět orientovat ve způsobech přípravy pracovních směsí, způsobech tvarování keramických výrobků a v postupech stanovení vlastností surovin a keramických výrobků

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět představuje přehled o základní terminologii, mineralogickém systému a horninách z pohledu silikátového průmyslu. Objasňuje definice, vlastnosti a funkce surovin používajících se pro výrobu jemné, hrubé, technické a žárovzdorné keramiky, dále surovin pro přípravu skla, glazur a maltovin a to včetně surovin pomocných a druhotných. V předmětu jsou také probírány principy stanovení základních vlastností surovin a základy z oblasti těžby, dopravy, skladování, zkoušení a technologií úprav surovin.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL, 1988. [2] CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. Praha: Silikátový svaz, 2005. [3] KONTA, J. Keramické a sklářské suroviny. Praha: Univerzita Karlova, 1982. [4] SLIVKA, V. a kol. Těžba a úprava silikátových surovin. Praha: Silikátový svaz, 2002.

Doporučená literatura:

[1] ZÁDRAPA, K. Keramické suroviny a jejich úprava. Praha: SNTL, 1971. [2] BERNARD, J.H., ROST, R. Encyklopedický přehled minerálů. Praha: Academia, 1992. [3] POSPÍŠIL, Z., KOLLER, A. a kol. Jemná keramika. Praha: SNTL, 1981. [4] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. Praha: Vega, 2000. [5] ŠAŠEK, L. a kol. Laboratorní metody v oboru silikátů. Praha: SNTL, 1981. [6] HERAINOVÁ, M. Keramické suroviny a jejich úprava. Praha: Silikátový svaz, 2003. [7] HERAINOVÁ, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. Praha: Silikátová svaz, 2003. [8] HERAINOVÁ, M. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. Praha: Silikátový svaz, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Krátká prezentace k tématu z Mineralogického systému. Seminární práce v rámci Geologického pavilonu. Zápočtová písemná práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních podniků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, terminologie. 2. Všeobecná mineralogie - fyzikální a chemické vlastnosti nerostů. 3. Systematická mineralogie - mineralogický systém, křemičitany. 4. Petrologie - horniny vyvřelé, usazené, metamorfované. 5. Keramické suroviny. 6. Suroviny pro technickou, stavební a žárovzdornou keramiku. 7. Druhotné a pomocné suroviny. 8. Těžba, doprava a skladování surovin. 9. Úprava surovin. 10. Příprava pracovních směsí a tvarování keramických výrobků. 11. Odběr a úprava vzorků, základní zkoušky. 12. Suroviny pro výrobu glazur, smaltů a keramických povlaků. 13. Suroviny pro výrobu skla a sklokeramiky. 14. Suroviny pro výrobu anorganických pojiv.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.