635-0804/02 – Technologie skla a užitkové keramiky (TSUK)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

*Student získává poznatky z oboru výroby skla a sklokermaiky a užitkové keramiky. Student bude umět sestavit surovinové složení a bude znát základní technologie výroby uvedených materiálů Student bude znát vlastnosti uvedených materiálů Student bude schopen rozhodnout o použití daných materiálů v konkrétních podmínkách

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět ukazuje základní principy a technologické postupy přípravy průmyslových skel, sklokeramiky a sortimentu užitkové keramiky Je poukazováno na souvislosti mezi výběrem výrobních postupů a docílením požadovaných vlastností produktů Předmět seznamuje se zkoušením vlastností a kvality uvedených materiálů

Povinná literatura:

1.HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha : SNTL, 1985. 2.HANYKÝŘ, V., KUTZENDORFER, J. Technologie keramiky. Hradec Králové : Vega, s.r.o, 2000.

Doporučená literatura:

BARRY, C. Ceramic Materials Sciennce and Engineering. Springer: New York, 2007. ISBN 0-387-4620-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení Zpracování protokolů z praktických úloh

E-learning

V přípravě

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Požadavky na suroviny pro výrobu průmyslových skel. Skelný stav, struktura skla, sklotvornost, transformace. Viskozita skloviny, její závislost na teplotě, nukleace a krystalizace skel. Chemické a fyzikální procesy při tavení (reakce složek, rozpouštění, čeření, homogenizace). Příprava vsázky, hlavní a vedlejší surovinové složky. Tavicí pece, využití tepla spalin, proudění skloviny. Tvarování skla, postupy, strojní zařízení. Napětí ve skle, regulované chlazení skla Základní vlastnosti skel (mechanické, tepelné, optické, elektrické, chemická odolnost). Hlavní typy průmyslových skel. Sklokeramické materiály – princip výroby, typy, vlastnosti, využití. Požadavky na suroviny pro výrobu užitkové keramiky. Příprava surovinových směsí. Reologické vlastnosti plastických těst a suspenzí. Způsoby tvarování sortimentu užitkové keramiky. Tepelné zpracování, vývoj fázového složení a tvorba mikrostruktury při výpalu. Porcelán – typy, výrobní postupy, dekorace, vlastnosti. Poloporcelán a pórovinové hmoty, zdravotní a stavební keramika. Kamenina a hrnčina. Cihlářské výrobky – typy, příprava, využití alternativních surovin, vlastnosti podle oborových norem. Cvičení: Teplotní roztažnost skla Měrná tepelná kapacita skla Tepelná vodivost skla Pece ve sklářském průmyslu Výpočet surovinového složení směsi pro výrobu skla Tepelná bilance pece pro výrobu skla

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  13
        Zkouška Zkouška 75  38 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.