635-0808/02 – Vytápění a klimatizace (VaK)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- definovat pojem tepelná pohoda - znát vlivy veličin na tepelnou pohodu - kategorizovat vlivy na čistotu vzduchu - meteorologické a klimatické podmínky pro vytápění - vlhký vzduchu, měření vlhkosti, výpočet entalpie - znát použití diagramu vlhkého vzduchu - typy otopných soustav - kategorizovat zdroje tepla - stanovit tepelné ztráty budov - charakterizovat lokální a centrální vytápění"

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět naučí studenty rozumět problematice tepelné pohody, dějů a veličin, které ji ovlivňují, principu meteorologických vlivů na návrh topného systému. Studenti se naučí výpočtům vlhkého vzduchu, využití diagramu vlhkého vzduchu pro výpočet ohřevu, ochlazování, směšování a vlhčení vlhkého vzduchu. Studenti se seznámí se základními typy zdrojů tepla a topných systémů. Studenti se naučí principy výpočtu tepelných ztrát budov.

Povinná literatura:

1.CIHELKA, J. Vytápění, větrání a klimatizace. 3. vyd. Praha: SNTL, 1985. 648 s. 2.CIHLÁŘ, J., GEBAUER, G., POČINKOVÁ, M. Technická zařízení budov. Ústřední vytápění I. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM s.r.o., 1998. 238 s. ISBN 80-214-1142-2. 3.BROŽ, K. Vytápění. 1.vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1998. 205 s. ISBN 80-01- 01313-8.

Doporučená literatura:

BARTÁK, M., BAŠTA, J., BROŽ, K., aj. Topenářská příručka. 1. vyd. Praha: GAS s.r.o., 2001. 2432 s. ISBN 80-86176-82-7, ISBN 80-86176-81-9 (soubor), ISBN 80-86176-83-5 (sv.2). CHYSKÝ, J., HEMZAL,K., aj. Větrání a klimatizace. Brno: BOLIT-B press 1993. 313 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktické řešení příkladů

E-learning

k dispozici ve formě pdf

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Fyziologické a hygienické zásady vytápění a větrání. Problematika tepelné pohody člověka. Výsledná teplota a její měření. Čistota vzduchu a její hodnocení. Meteorologické a klimatické podmínky pro vytápění a větrání. Vlhkost vzduchu, stanovení entalpie. Diagram vlhkého vzduchu. Tepelné ztráty budov. Zdroje tepla. Typy otopných soustav. Dálkové vytápění.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.