635-0810/02 – Technologie žárovzdorných a tepelně izolačních materiálů (ZVaTIV)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- získat vědomosti o surovinách, technologiích a o vlastnostech jednotlivých druhů žárovzdorných a tepelně izolačních materiálů - řešit možnosti ovlivnění vlastností žárovzdorných a tepelně izolačních materiálů s cílem dosažení optimálních vlastností - charakterizovat vztahy mezi technologií výroby, vlastnostmi a životností žáromateriálů a tepelněizolačních materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní pojmy a klasifikace žárovzdorných materiálů. Vlastnosti žvm a jejich zkoušení. Chemické a mineralogické složení. Kritéria hutnosti. Mechanické vlastnosti. Tepelné vlastnosti. Termomechanické vlastnosti. Suroviny pro výrobu žvm. Vznik mikrostruktury. Sušení. Výpal. Tvarové žárovzdorné výrobky: křemičité, hlinito-křemičité, hořečnaté, hořečnato- vápenaté, spinelové a hořečnato-křemičité, zirkoničité a zirkonové, uhlíkaté, křemičité-karbidové. Netvarové žárovzdorné materiály s hydraulickým pojivem, s chemickým a keramickým pojivem. Speciální žárovzdorné materiály. Žárovzdorné materiály lehčené, izolační a vláknité. Náplní předmětu jsou exkurze studentů do podniků výrobců a spotřebitelů žv materiálů. Součástí výuky je exkurze do závodů vyrábějících žárovzdorné materiály a tepelně izolační materiály.

Povinná literatura:

1.STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Bánská Bystrica: MEDIA, 2000. 445 s. 2. HANYKÝŘ, V., KUTZENDŐRFER, J. Technologie keramiky. 2. doplněné a rozšířené vyd. Praha: silikátový svaz, 2008. 387 s.

Doporučená literatura:

Články v odborném tisku, příspěvky na konferencích, výzkumné zprávy, závěrečné práce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžné testy

E-learning

http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1) Základní pojmy a rozdělení žárovzdorných materiálů 2) Metody zkoušení a vlastnosti žvm 3) Hlinitokřemičité materiály i 4) Hlinitokřemičité materiály iI 5) Zásadité žárovzdorné materiály 6) Zvláštní (speciální) materiály 7) Neoxidické materiály 8) Netvarové žárovzdorné materiály 9) Tepelně izolační žárovzdorné materiály 10) Tavené žárovzdorné materiály Cvičení 1) Základní pojmy a rozdělení žárovzdorných materiálů 2) Metody zkoušení a vlastnosti žvm 3) Hlinitokřemičité materiály i 4) Hlinitokřemičité materiály iI 5) Zásadité žárovzdorné materiály 6) Zvláštní (speciální) materiály 7) Neoxidické materiály 8) Netvarové žárovzdorné materiály 9) Tepelně izolační žárovzdorné materiály 10) Tavené žárovzdorné materiály

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.