635-0812/02 – Kinetika heterogenních soustav (KiHS)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Václava Tomková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václava Tomková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- ukazují se základní mechanismy heterogenních nekatalytických reakcí a vliv proměnných na časový průběh těchto dějů - řeší se možnosti a rozsah uplatnění různých procesů v technologiích výroby keramických produktů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Charakteristika heterogenních reakcí (stupeň konverze, mezifázové rozhraní). Transportní děje. Matematický popis kinetiky procesů, způsoby studia kinetiky a mechanizmu reakcí tuhých fází. Reakce tuhá fáze - plyn, tuhá fáze - kapalná fáze (slinování za účasti taveniny, krystalizace tavenin, koroze, hydratační reakce), tuhá fáze - tuhá fáze (slinování, rozklady, adiční a výměnné reakce). Předměty, které je třeba absolvovat: Fyzikální chemie, Termodynamika keramických soustav.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL, 1985. [2] HANYKÝŘ, V., KUTZENDŐRFER, J. Technologie keramiky. 2. doplněné a rozšířené vyd. Praha: silikátový svaz, 2008, 387 s. ISBN80-900860-6-3 [3] PÁNEK, Z. a kol. Konstručná keramika. Vydavatelstvo R&D print, Bratislava, 1992, 162 s. ISBN80-85488-00-0.

Doporučená literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha: SNTL, 1985. [2] HANYKÝŘ, V., KUTZENDŐRFER, J. Technologie keramiky. 2. doplněné a rozšířené vyd. Praha: silikátový svaz, 2008, 387 s. ISBN80-900860-6-3 [3] PÁNEK, Z. a kol. Konstručná keramika. Vydavatelstvo R&D print, Bratislava, 1992, 162 s. ISBN80-85488-00-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Charakteristika heterogenních reakcí (stupeň konverze, mezifázové rozhraní). Transportní děje. Matematický popis kinetiky procesů, způsoby studia kinetiky a mechanizmu reakcí tuhých fází. Reakce tuhá fáze - plyn, tuhá fáze - kapalná fáze (slinování za účasti taveniny, krystalizace tavenin, koroze, hydratační reakce), tuhá fáze - tuhá fáze (slinování, rozklady, adiční a výměnné reakce). Předměty, které je třeba absolvovat: Fyzikální chemie, Termodynamika keramických soustav

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.