635-0814/03 – Energetika a tepelná technika (EaTT)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE30 doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
MAC589 Ing. Mario Machů, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

*Student bude umět -analyzovat energetické zdroje, -oceňovat energetické zdroje, -řešit ohřev materiálů, -kategorizovat pecní zařízení, vč. příslušenství, -obhajovat nová, netradiční energetická zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na energetické zdroje a jejich využívání, rozdělení paliv, základní vlasnosti paliv, oceňování paliv. Součástí předmětu je sdílení tepla v pecních a tepelných zařízeních a jejich příslušenství. Tepelná zařízení Ohřev kovů a optimalizace. Energetické bilance.

Povinná literatura:

1.PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL, 1991. 2.PŘÍHODA, M., HAŠEK ,P. Hutnické pece. Skriptum VŠB. Ostrava: Ediční středisko VŠB, 1987. 3.HAŠEK , P., Klečková, Z.: Energetika v metalurgii, cvičení.Skriptum VŠB. Ediční středisko VŠB Ostrava, 1991.

Doporučená literatura:

Aktuální literatura bude sdělena v úvodní přednášce

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Semestrální program, průběžné testy.

E-learning

http//www.fmmi.vsb.cz/635 Bude průběžně doplňován.

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Hospodaření energetickými zdroji v tuzemském a celosvětovém měřítku. Rozdělení energetických zdrojů - paliva a jejich vlastnosti. Spalování paliv – součinitel přebytku vzduchu, množství a složení spalin. Ekologické důsledky spalování paliv. Kontrola spalování, spalné teploty – adiabatická, teoretická, skutečná, pyrometrický efekt. Ohřev paliv bez přístupu vzduchu. Oceňování paliv, dynamická cena paliv. Sdílení tepla. Fourierova diferenciální rovnice. Sdílení tepla vedením rovinnou stěnou, válcovou stěnou. Součinitel tepelné propustnosti. Sdílení tepla konvekcí. Volná a nucená konvekce. Součinitel přestupu tepla konvekcí –kriteriální rovnice. Sdílení tepla zářením. Základní zákony záření. Fyzikální a mechanické vlastnosti kovů. Součinitel tepelné vodivosti, součinitel teplotní vodivosti, hustota, měrná tepelná kapacita. Tenká a tlustá tělesa. Bi kriterium, vnitřní a vnější tepelný odpor. Vnější přestup tepla. Rovnice vnějšího přestupu tepla – konvekční a radiační složka. Součinitel vnějšího přestupu tepla. Empirické vztahy pro určení. Vnitřní přestup tepla - režimy ohřevů tenkých a tlustých těles. Stanovení doby ohřevu. Stanovení teploty ohřevu. Výměníky tepla rekuperačního a regenerativního typu. Rekuperace tepla. Úspory paliv. Účinnost rekuperace. Návrh výměníku tepla – systém proudění, střední logaritmický teplotní spád, teplosměnná plocha, termická účinnost, teplota stěny, tlaková ztráta, rychlosti proudění. Typy pecních zařízení v průmyslu - popis a funkčnost zařízení, hlavní a vedlejší produkty výroby. Vyzdívkové materiály. Energetické hospodářství, návrhy energetických toků. Cvičení Spalovací poměry, určení množství a složení spalin, analytická a grafická kontrola spalování, tepelná bilance soustavy, typy spalných teplot, součinitel využití paliva, sdílení tepla, využití Fourierovy diferenciální rovnice, vedení tepla, konvekce, záření, výsledný tepelný tok na vsázku, určení doby ohřevu, určení teploty na konci ohřevu, návrh výměníku tepla.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 30 (30) 0 3
                Projekt Projekt 30  0 3
        Zkouška Zkouška 70 (70) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 15  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (6208T123) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T041) Management jakosti K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 zimní