635-0815/01 – Aplikace výpočetní techniky (AVT)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude znát funkci komponent počítače a systémového programového vybavení - student bude rozumět principu uložení informací v počítači - student bude umět posoudit korektnost dat - student bude umět najít a validovat regresní model - student bude umět zpracovat a analyzovat časové řady - student bude umět základy teorie databází a jejich využití při analýze měřených dat - student bude umět formální a stylistické zásady psaní technické zprávy

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní pojmy z oblasti hardware a software počítačů třídy PC. Využití tabulkového kalkulátoru pro zpracování měřených dat. Numerická derivace, integrace, filtrace časových posloupností, odstranění stejnosměrné složky, trendu a odlehlých bodů. Funkce matematické, statistické, logické, vyhledávací. Regresní analýza. Základní pojmy z teorie databází a použití databázových funkcí. Základy maker a objektově orientovaného programování. Formální, stylistické a technické požadavky pro tvorbu technické zprávy a diplomové práce.

Povinná literatura:

Milan Meloun, Jiří Militký: Statistická analýza experimentálních dat . Vyd. 2., upr. a rozš.. - Praha : Academia, 2004 - 953 s. : il. + 1 CD-ROM ISBN 80-200-1254-0 Radim Briš, Martina Litschmannová. Statistika II. Vyd. 1.. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007 - 1 CD-R. ISBN 978-80-248-1481-0 (1/1) Milan Meloun, Jiří Militký: Statistické zpracování experimentálních dat. Praha : Plus, 1994 - xxiii, 839 s. : il. ISBN 80-85297-56-6 Milan Brož, Václav Bezvoda: Microsoft Excel: vzorce, funkce, výpočty. Vyd. 1., Brno: Computer Press, 2006 - 567 s.: il. + 1 CD-ROM ISBN 80-251-1088-5.

Doporučená literatura:

Mike Meyers, Scott Jernigan: Osobní počítač : názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Vyd. 1.. - Brno: CP Books, 2005 - 815 s.: il. + 1 CD-ROM ISBN 80-251-0834-1 Jan Uhlíř, Pavel Sovka: Číslicové zpracování signálů. Vyd. 2. přeprac., Praha : Vydavatelství ČVUT, 2002 - 327 s. : il. ISBN 80-01-02613-2. Zdeněk Šesták: Jak psát a přednášet o vědě. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999 - 204 s.: il. ISBN 80-200-0755-5 Dušan Katuščák, Barbora Drobíková, Richard Papík: Jak psát závěrečné a kvalifikační práce... 5. vyd., Nitra: Enigma, 2008 - 161 s.: il. ISBN 978-80-89132-70-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktické řešení příkladů: - tvorba regresního modelu - interpolace Lagrangeovým polynomem - odstranění trendu časové řady - fitrace, derivace a integrace časové řady - výběry z databáze, podmíněné výběry

E-learning

k dispozici ve formě pdf

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy HW komponent počítačů. 2. Základy SW vybavení počítačů. 3. Princip uložení znaků a čísel v počítači 4. Princip uložení grafiky 5. Základy regresní analýzy 6. Používané typy regresních modelů 7. Základy průzkumové analýzy dat 8. Interpolace 9. Časové řady – vzorkování, filtrace, derivace, integrace 10. Základní pojmy z teorie signálů, Fourierova transformace 11. Databáze, využití pro měření a zpracování dat 12. Princip objekt ového programování, makra v Excelu 13. Zásady psaní technické zprávy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2013/2014 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2012/2013 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_ECTS 2011/2012 prezenční čeština povinný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní