635-0819/01 – Ekologie energetických procesů (EEP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE30 doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

*Student bude umět -zhodnotit zátěž životního prostředí při využívání různých energetických zdrojů, a to jak klasických, tak netradičních, -navrhovat netradiční řešení ochrany životního prostředí jak v oblasti stacionárních zdrojů, tak mobilních zdrojů, -sumarizovat a predikovat emisní zatížení dané oblasti, -navrhovat čisté energetické technologie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na získávání a hospodaření s energií tepelnou i elektrickou, se zdroji klasickými, obnovitelnými i netradičními. Je hodnocen dopad využívání energií na životní prostředí. Důraz je kladen na správné nasazení jednotlivých typů do distribuční sítě, na předcházení tvorbě emisí, na detoxikační technologie.

Povinná literatura:

1.Životní prostředí České republiky. 1.vyd.Praha: Academia, 1990. 281 s. ISBN 80-200-0292-8. 2.HERČÍK, M. Životní prostředí. Ostrava: VŠB, 1998. 134 s. ISBN 80-7078-340-0.

Doporučená literatura:

Aktuální literatura bude sdělena v úvodní přednášce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Obhajoba semestrální práce.

E-learning

http//www.fmmi.vsb.cz/635 Bude průběžně doplňován.

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úmluvy a protokoly. Politika ČR v ochraně životního prostředí. Energetické zdroje, světové zásoby a dostupnost. Státní energetická koncepce. Stacionární a mobilní zdroje znečišťování. Typy průmyslových emisí, jejich charakteristika, limity, registr. Znečišťování životního prostředí vlivem tepelných procesů - emise, způsob a faktory jejich vzniku. Možnosti snižování vývinu emisí. Primární opatření spalovacích pochodů. Sekundární cesty. Čištění odpadních plynů. Základní metody odsiřování, denitrifikace, odprášení. Odstraňování aromatických uhlovodíků. Odpadní vody energetického hospodářství, třídy znečištění. BSK5, ChSK5, způsoby čištění – biologické, chemické. Radioaktivita, termoemise, prašnost, hlučnost, vibrace. Emise v dopravě, srovnání železniční, silniční, vodní, letecké dopravy. Racionalizace hospodaření s energií. Základní zákonodárství. Semináře Energetické zdroje ve světovém, evropském, regionálním měřítku, státní energetická koncepce, hodnocení zásobování energií z hlediska vlivu na životní prostředí, důsledky využívání fosilních paliv, biopaliva, hodnocení lokálních energetických zdrojů, typy a vývin emisí ve vztahu k tepelným pochodům, detoxikace, skleníkové plyny – jednotlivé typy, odstranění vybraného typu emise, čištění odpadních vod, snižování hlučnosti apod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní