635-0821/01 – Identifikace chemického a fázového složení (IDCHF)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1 Student bude umět charakterizovat základní postupy chemické analýzy keramických surovin a materiálů. 2 Student bude umět charakterizovat a použít základní postupy fázových analýz keramických surovin a materiálů. 3 Student bude umět volit strategii a metody chemických a fázových analýz keramických surovin a materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Vztahy mezi chemickým a fázovým složením materiálů a jejich vlastnostmi. Základní metody chemické analýzy keramických surovin a produktů. Metody fázových analýz, rtg difrakční analýza, elektronová mikroskopie, termické analýzy, kalorimetrie. Aplikace v heterogenních systémech.

Povinná literatura:

1.KALOUS, V. Metody chemického výzkumu. Praha : SNTL, 1987. 430 s. 2.ŠESTÁK, J. Měření termofyzikálních vlastností pevných látek. Praha : Academia, 1982. 345 s. 3.KLIKA, Z., PRAUS, P. Analytická chemie I. Ostrava : VŠB-TU, 2002. 172 s.

Doporučená literatura:

Není žádná další doporučená literatura.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

2 průběžné hodnocené testy

E-learning

v přípravě

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.Gravimetrické postupy v chemické analýze, princip. 2.Odměrná analýza – neutralizační stanovení, chelatometrie. Indikátory v odměrné analýze, příklady. 3.Princip a dělení spektrálních metod chemické analýzy. Absorpční spektrální analýza, Lambert – Beerův zákon. Kolorimetrie, fotometrie, spektrofotometrie. 4.Emisní spektrální analýza. Rtg. fluorescenční analýza. 5.Přehled metod fázových analýz. 6.DTA, TG, dilatometrie a termomechanická analýza. Simultární termické analýzy, aplikace. 7.Princip DSC kalorimetrie. 8.Calvetova – Tianova rovnice v kalorimetrii, aplikace. Základní metodiky kalorimetrických měření. 9.Difrakce rtg. záření, Braggova rovnice, využití. Rtg. záření, vznik, monochromatizace, využití. 10.Rtg. difrakční fázová analýza – identifikace 1 látky. Postup rtg. fázové analýzy směsi minerálů. 11.Rtg. mikroanalýza, princip, využití 12.Princip, zobrazování a aplikace TEM. 13.Princip, zobrazování a aplikace REM (SEM). Semináře: 1.Příprava roztoků pro chemické analýzy. Vyjadřování složení odměrných roztoků, stanovení titru. Rozklad vzorků pro chemické analýzy, zásobní roztok. 2.Stanovení oxidu křemičitého + nerozložitelného podílu, stanovení seskvioxidů, stanovení ztráty sušením a žíháním. 3.Odměrné stanovení CaO a MgO. 4.Fotometrické stanovení oxidu železitého. 5.DTA – vyhodnocení měření, využití. TG – vyhodnocované údaje, využití. 6.Identifikace fází z rtg difrakčních záznamů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  16
        Zkouška Zkouška 70  35 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T025) Tepelná technika a průmyslová keramika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.