635-0828/01 – Keramické materiály (KerMat)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
SVR057 Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- poznat klasifikační znaky keramických materiálů - poznát základní rozdělení a vlastnosti keramických materiálů - porozumět základním technologiím výroby keramických materiálů - umět rozhodovat o aplikaci keramických materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Základní charakteristiky keramických materiálů, soustavy surovin pro jejich výrobu. Charakteristika, rozdělení a vlastnosti keramických hmot. Postupy tvarování a dalšího technologického zpracování keramických hmot. Vlasnosti a použití keramických materiálů v praxi.

Povinná literatura:

1. HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. SNTL: Praha, 1985. 2. STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály, výroba, vlastnosti a použitie. Alfa: Bratislava, 1992. 3. HANYKÝŘ, V., KUTZENDORFER, J. Technologie keramiky. Hradec Králové: Vega, s.r.o., 2000.

Doporučená literatura:

SVOBODA, L. Stavební hmoty. Bratislava: JAGA Group, 2007, ISBN 978-80-8076-057-1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení Zpracování protokolů z praktických úloh

E-learning

http://katedry.fmmi.vsb.cz/635/

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Charakteristika a rozsah oboru. Definování a rozdělení keramických materiálů – stavební, užitková, žárovzdorná a speciální keramika. Základní látky v keramických technologiích, jejich termické chování: oxidy, uhličitany, jílové suroviny, živce, sírany. Zrnitost surovin, úprava, granulometrická skladba surovinových směsí. Rozdělení vody v keramických směsí, reologické vlastností soustav. Základní postupy tvarování v keramice. Sušení, parametry sušení, sušárny. Výpal keramických výrobků, změny struktury a fázového složení, typy pecí v keramickém průmyslu. Klasická keramika na bázi jílových surovin, společné znaky výroby. Hlavní typy žárovzdorných materiálů podle chemického a fázového složení. Základní funkční vlastnosti žárovzdorných materiálů. Hlinitokřemičité žárovzdorné materiály. Bázické žárovzdorné materiály. Tepelně-izolační keramické materiály. Žárobetony. Aplikace žárovzdorných materiálů v průmyslu. Cvičení Stanovení hustoty, objemové hmotnosti, pórovitosti Stanovení velikosti částic - sítový rozbor Stanovení velikosti částic podle Andreasena Stanovení měrného povrchu Reologie keramických těst Stanovení délkových změn keramických surovin sušením Reologie keramických suspenzí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 0 3
        Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0 3
        Projekt Projekt 15  0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 70  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2014/2015 zimní