635-0905/02 – Sdílení tepla a hmoty (STH)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PR150 prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

*Prohloubit znalosti studentů získané v předchozím studiu v oblasti sdílení tepla a hmoty. Důraz je kladen na formulaci a metody řešení stacionárních a nestacionárních procesů.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Obsah předmětu zahrnuje jednotlivé mechanismy transportu tepla a hmoty. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

[1] BEJAN, A., KRAUS, A. D. Heat Transfer Handbook. John Wiley & Sons, 2003. 1480 p. [2] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha : SNTL, 1991. 680 s. [3] SAZIMA, M. et al. Teplo. Technický průvodce 2. 1. vyd. Praha : SNTL, 1989. 592 s.

Doporučená literatura:

[1] LIENHARD IV, J. H., LIENHARD V, J. H. A Heat Transfer Textbook, 4th edition. http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html. [2] CENGEL, Y. A., TURNER, R. H. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. New York : McGraw–Hill, 2004, ISBN 0-07-245426-1. [3] KREITH, F., BLACK, W. Z. Basic Heat Transfer. 1. ed. New York : Harper and Row, 1980. 512 p. [4] CEBECI, T., BRADSHAW, P. Physical and Computational Aspects of Convective Heat Transfer. New York : Springer, 1988. 487 p. [5] Aktuální články v odborných periodikách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Analogie mezi sdílením tepla, hmoty a hybnosti. Sdílení tepla kondukcí. Stacionární vedení tepla u těles jednoduchých i složitějších tvarů – analytické a numerické metody řešení. Vliv změny součinitele tepelné vodivosti na teplotní pole. Vedení tepla u těles s vnitřním objemovým tepelným zdrojem. Součinitel efektivnosti žebra. Nestacionární vedení tepla – možnosti analytického řešení pro jednoduché okrajové podmínky. Numerické metody explicitní, implicitní, Crankova-Nicolsonova metoda, metoda konečných prvků. Sdílení tepla konvekcí. Analytické řešení stanovení Nusseltova kritéria při laminárním proudění. Využití teorie podobnosti pro řešení konvekce tepla při nuceném, přirozeném a smíšeném proudění. Experimentální možnosti stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí. Konvekční transport tepla při proudění tekutých kovů. Sdílení tepla při bublinovém a blánovém varu kapaliny, při kapkové a blánové kondenzaci páry. Sdílení tepla radiací. Záření černého a šedého tělesa. Vzájemně ozářené plochy – paprsková algebra. Modely záření šedého a reálného plynu. Radiace v pohlcujícím a rozptylujícím prostředí. Sálání plamene. Základní rovnice přenosu hmoty. Transport hmoty molekulární difúzí. Konvektivní přenos hmoty. Současný transport tepla a hmoty.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 letní