635-0907/02 – Měření tepelně technických veličin (MTTV)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů, získané v předchozím studiu v oblasti měření tepelně technických veličin. Důraz je kladen na kompletní měřicí řetězec od snímače až po počítačové zpracování a archivaci dat.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Obsah předmětu zahrnuje oblasti měření teploty, tlaku, rychlosti proudění, průtočného množství, vlhkosti vzduchu a chemického složení plynů. Předmět zahrnuje také problematiku vzorkování, ukládání dat, filtrace a archivace. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

[1] JENČÍK, J., VOLF, J. Technická měření, Praha : ČVUT, 2003. [2] ĎAĎO, S., KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody, Praha : ČVUT, 1996. [3] MATYÁŠ, V., ZEHNULA, K., PALA, J. Měřicí technika. 1. vyd. Praha : SNTL, 1983. 375 s. [4] MATYÁŠ, V. Základy teorie chyb měření. 1. vyd. Praha : SNTL, 1974. 94 s. [5] NUTIL, J., ČECH, V.: Měření v hutním průmyslu. - Vyd. 1.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982 - 316 s.

Doporučená literatura:

[1] MATYÁŠ, V. Teorie měření a experimentů. 2. vyd., nezměn. Praha : SNTL, 1986. 182 s. [2] JENČÍK, J. a kol. Technická měření ve strojnictví. Praha : SNTL, 1982. [3] BAIRD, D. C. Experimentation: An Introduction to Measurement Theory and Experiment Design (Prentice-Hall, 1962). [4] TAYLOR, J. R. An Introduction to Error Analysis (University Science Books, 1982).

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Praktické řešení problémů spojených s tématem disertační práce

E-learning

k dispozici ve formě pdf

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přímé a nepřímé měřicí metody. Teorie chyb při měření. Měření teplot. Kontaktní snímače - termočlánky, odporové, dilatační snímače. Bezkontaktní měření teplot – pyrometry subjektivní (jasové a barvové), objektivní. Pyrometry úhrnné, monochromatické, pásmové. Dvou barvový pyrometr. Vliv emisivity. Termovizní kamery. Měření tlaku tekutin. Kapalinové tlakoměry, deformační, tenzometrické a piezoelektrické. Měření rychlosti a průtočného množství. Clona, dýza, Pitotova trubice, Venturiho trubice, rotametry. Průtokoměry turbínkové rychlostní, indukční, vírové, ultrazvukové, hmotnostní, anemometry, korelační. Laserové dopplerovské systémy LDA, LDV, PIV. Objemové měřiče průtočného množství. Vlhkoměry dilatační, odporové, kapacitní, psychometry, měření rosného bodu, kondenzační metoda. Analýza chemického složení plynů. Analyzátory tepelně vodivostní, termochemické, fotometrické. Základy teorie signálů. Amplituda signálu, efektivní hodnota, špička-špička, rozptyl, korelační funkce, histogram. Vzorkování. Shannon-Kotelnikovův teorém, aliasing. Fourierova řada, Fourierova transformace, diskrétní Fourierova transformace, spektrální výkonová hustota. A/D převodníky. Paměťové systémy. Filtrace časových řad. Integrace a derivace časových řad. Archivace dat. Databázové systémy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.