635-0912/02 – Furnace Linings (VP)

Gurantor departmentDepartment of Thermal EngineeringCredits10
Subject guarantorprof. Ing. Pavel Hašek, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Pavel Hašek, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2011/2012
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAS50 prof. Ing. Pavel Hašek, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0
Part-time Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

*

Teaching methods

Summary

Zásady použití žárovzdorných staviv a hmot. Výrobně technologické požadavky na žárovzdorné vyzdívky. Matematické a experimentální modelování pochodů ve vyzdívkách. Optimalizace vyzdívek z hlediska tepelných ztrát a celkových nákladů. Reakce žárovzdorných materiálů s korodienty. Vyzdívky pecí v různých odvětvích průmyslu. Vyzdívky tepelných zařízení v průmyslu. Technologie oprav a zvyšování životnosti vyzdívek.

Compulsory literature:

[1] ASAI, K. Refractories. 1. vyd. Tokio, FTP 1976. 380 s. [2] VIKTORA, E. Žárovzdorné stavební konstrukce. 1.vyd. Praha, SNTL 1980. 232 s. [3] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály : Výroba, vlastnosti a použitie. Bánská Bystrica : MEDIA, 2000. Sponz. SLOVMAG Lubeník aj. [4] TICHÝ, O. Tepelná technika pro keramiky. 1 vyd. Praha : Silikátová společnost, 2004. 211 s. ISBN 80-02-01570-3.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1990/1991 Winter semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination  
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2011/2012 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2106) Metallurgy (2109V037) Thermal Engineering and Fuels in Industry K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner