635-0913/02 – Modelování tepelných procesů (MTP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětuIng. Mario Machů, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PR150 prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s možnostmi matematického a fyzikálního modelování v oblasti tepelných procesů a ukázat aplikaci teoretických zákonitostí na konkrétní procesy v technické praxi.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá podmínkami podobnosti jevů a možnostmi modelování tepelných procesů. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

[1] KUNEŠ, J. Modelování tepelných procesů. Praha : SNTL, 1989. 424 s. [2] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha : SNTL, 1991. 680 s. [3] ČARNOGURSKÁ, M., PŘÍHODA, M. Aplikácia dimenzionálnej analýzy pri modelovaní javov v oblasti energetiky. 1. vyd. Košice : Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2011. 214 s. ISBN 978-80-553-0699-5. [4] DOLEJŠÍ, Z. aj. Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka č.42. 1. díl. 2. vyd. Praha : TEVÚH, 1989. 384 s; 2. díl. 1. vyd. Praha : TEVÚH, 1988. 192 s. [5] RHINE, J. M., TUCKER, R. J. Modelling of Gas–Fired Furnaces and Boilers and other Industrial Heating. London and New York : British Gas with association McGraw–Hill Book Company, 1991. 444 s.

Doporučená literatura:

[1] Handbook of Thermal Process Modeling of Steels. Edited by Cemil Hakan Gür and Jiansheng Pan. CRC Press, 2009. 712 p. ISBN: 978-0-8493-5019-1 (print), ISBN: 978-1-4200-0358-1 (eBook). [2] ČARNOGURSKÁ, M. Základy matematického a fyzikálneho modelovania v mechanike tekutín a termomechanike. Košice : TU v Košiciach, 2000. 175 s. ISBN 80-7799-344-8. [3] Aktuální články v odborných periodikách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie podobnosti a modelování. Podobnost jevů. Základní kritéria podobnosti v oblasti přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Kriteriální rovnice. Rozměrová analýza, π-teorém, Huntleyova metoda. Metoda převedení rovnic do bezrozměrového tvaru. Metoda podobnostní transformace. Modelování – druhy modelů. Matematické modelování, izomorfnost rovnic. Analogie hydrotepelná, elektrotepelná. Fyzikální modelování. Přibližné modelování, částečná a úplná automodelnost. Příklady modelování konkrétních procesů. Produkce oxidů dusíku při spalování. Odvod tepla při ochlazování horkého povrchu vodními tryskami. Chladnutí oceli v pánvi. Tuhnutí a chladnutí oceli při plynulém odlévání. Chladnutí materiálu při válcování. Tepelné ztráty v rozvodných sítích.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.