635-0916/02 – Teorie hoření a hořáky (THH)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1990/1991Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TOM08 doc. Ing. Zdeněk Toman, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů získané v předchozím studiu v oblasti teorie hoření, její aplikace v konstrukci hořáků a spalovacích zařízení. Důraz je směřován na znalosti způsobu zajištění termodynamických podmínek pro dokonalé spalování prostřednictvím technických parametrů hořáků a spalovacích režimů.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Prohloubit znalosti studentů získané v předchozím studiu v oblasti teorie hoření, její aplikace v konstrukci hořáků a spalovacích zařízení. Důraz je směřován na znalosti způsobu zajištění termodynamických podmínek pro dokonalé spalování prostřednictvím technických parametrů hořáků a spalovacích režimů.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha : SNTL, 1991. 680 s.

Doporučená literatura:

[1] BENEŠ, M. aj. Plynárenská příručka. Praha: GAS, 1997. 1192 s. ISBN 80-902339-6-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace a seminární práce.

E-learning

Není e-learingová forma studia.

Další požadavky na studenta

Pravidelné konzultace s přednášejícím.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy teorie hoření: podmínky hoření a hoření jako fyzikálně chemický proces řídící se termodynamickými zákony. 2. Difúzní a kinetická oblast hoření. Chemická kinetika hoření, základní principy, vliv teploty, koncentrace a tlaku na rychlost reakce. 3. Řetězové reakce, sdílení tepla v plameni a další fyzikální parametry ovlivňující reakce hoření. 4. Podmínky primární aktivace, vznícení a hoření plynné směsi. 5. Zápalná teplota, meze vznětlivosti, jejich závislost na teplotě a tlaku. 6. Mechanismus působení katalyzátorů, inhibitorů, inertních plynů a obohacení spalovacího vzduchu kyslíkem na vznícení a hoření. 7. Stabilizace fronty hoření v laminárním a turbulentním proudu. 8. Aktivační energie, vliv její velikosti na primární aktivaci, vznícení a hoření směsi. 9. Hoření a struktura plamene plynných, kapalných a tuhých paliv. 10. Stabilizace plamene a dokonalost vyhoření směsi. 11. Základy konstrukce hořáků, jejich klasifikace a typy. 12. Vlastnosti a tvar plamene z hlediska podmínek hoření a technologických požadavků. Bezplamenné hoření. Topné systémy a jejich aplikace v praxi. 13. Principy funkce, přednosti a nedostatky základních typů hořáků a aplikace termodynamických podmínek hoření při konstrukci základních typů hořáků. 14. Poměrové a výkonové regulační meze hořáků, zásady pro projekci topných systémů z hlediska energetické účinnosti, ekologie a ekonomiky.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2017/2018 zimní