635-0932/01 – Thermal Processes of Metallurgical Technologies (TPMT)

Gurantor departmentDepartment of Thermal EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KLE30 doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 28+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

*

Teaching methods

Summary

Tepelné procesy při mimopecním zpracování oceli. Tepelné efekty při desoxidaci, legování a modifikaci vměstků. Odvod tepla při plynulém odlévání oceli. Pokles teploty oceli v mezipánvi. Vliv jednotlivých paramet­rů na odvod tepla v krystalizátoru. Vodní a vodovzdušné chlazení. Odvod tepla při válcování. Řízené válcování. Laminární a vodovzdušné ochlazování.

Compulsory literature:

1. Šmrha, L.: Tuhnutí a krystalizace ocelových ingotů, Praha, SNTL 1983. 2. Dolejší, Z. a jiní: Plynulé odlévání oceli, Poradenská příručka č. 42, Praha, TEVÚH 1987. 3. Dolejší, Z. a jiní: Plynulé odlévání oceli, Poradenská příručka č. 42/2, Praha, TEVÚH 1988

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V777) Řízení jakosti P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V999) Automatizace technologických procesů P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V777) Řízení jakosti K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V999) Automatizace technologických procesů K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V777) Řízení jakosti P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V888) Řízení a ekonomika podniku P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V999) Automatizace technologických procesů P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V777) Řízení jakosti K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V888) Řízení a ekonomika podniku K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P3925) Management of Industrial Systems (3902V999) Automatizace technologických procesů K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner