635-0935/01 – Odpadové hospodářství (OH)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů získané v předchozím studiu v oblasti odpadového hospodářství. Důraz je kladen na osvojení problematiky odpadového hospodářství v celé jeho šíři, včetně environmentálních a ekonomických dopadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět zahrnuje jednotlivé metody materiálového a energetického využití odpadů a rovněž způsobů jejich zneškodňování/odstraňování. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

[1] Altman, V. Odpadové hospodářství. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 1996 – 89 s. : il. ISBN 80-7078-372-9. [2] Rybín, M. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985 – 417 s. : il. [3] Kuraš, M. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: Český ekologický ústav, 1994 – 241 s. : il. ISBN 80-85087-32-4. [4] Obroučka, K. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2001 – 140 s. : il. ISBN 80-248-0009-08. [5] Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí –FZP- Michal Dohányos, Jana Zábranská, Pavel Jeníček; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996 [6] Legislativa k odpadovému hospodářství. [7] Tölgyessy, J., Piatrik, M. Odpad - surovina budúcnosti. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1984. 711 s.

Doporučená literatura:

[1] LaGrega D. M., Buckingham P. L., Švand J. C.: Hazardous Waste Management. McGraw-Hill Higher Education, New York, 2001, ISBN 0-07-039365-6. [2] Bilitewski, B., Härdtle, G., Marek, K. Waste mangement. Springer, 1997. 699 p. [3] Rhyner, Charles R. Waste management and resource recovery. Lewis Publishers,1995. 524 p. [4] Aktuální články v odborných periodikách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Definice, rozdělení a vznik odpadů. Základní legislativní předpisy z oblasti odpadového hospodářství. Komunální odpady, jejich vznik a možnosti zpracování. Průmyslové odpady vznikající v různých odvětvích průmyslu. Materiálové využití odpadů (recyklace, regenerace, kompostování). Energetické využití odpadů (spalování, pyrolýza, zplyňování). Základní technologické aspekty termických procesů. Anaerobní zpracování odpadů, vznik bioplynu, kogenerace. Zneškodňování/odstraňování odpadů. Skládkování odpadů, technologie skládkování, rozdělení a zabezpečení skládek, skládkový plyn a jeho energetické využití. Spalování odpadů bez využití, nebo s nízkým využitím tepla. Plasmové metody zpracování odpadů. Fyzikální a fyzikálně chemické zpracování odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.