635-0936/01 – Znečišťování ovzduší a řízení jeho kvality (ZO)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Karel Obroučka, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů získané v předchozím studiu v oblasti ochrany ovzduší. Důraz je kladen na osvojení problematiky ochrany ovzduší v celé šíři, včetně zdravotních, environmentálních a ekonomických dopadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět zahrnuje charakteristiku jednotlivých látek znečišťujících ovzduší, přípustné úrovně znečišťování, znečišťující látky z globálního hlediska. Dále klasifikaci zdrojů znečišťování ovzduší, metody pro snižování znečištění a řízení jeho kvality.

Povinná literatura:

[1] Abhishek, Tiwary; Jeremy, Colls. Air Pollution - Measurement, Modelling and Mitigation, ISBN-0415479320, 2009. [2] Kurfűrst J.: Zdroje znečišťování ovzduší. SZN, Praha 1982. [3] Moldan B.: Geochemie atmosféry. Academia Praha, 1977. [4] Neužil V.: Znečišťování ovzdušia. CA Publishing, Praha 1991. [5] Stern A.C.: Air Pollution. Volume I, II, III. Academic Press, New York 1968. [6] Symon, K., Bencko, V. a kol.: Znečištění ovzduší a zdraví. Avicenum, zdravotnické nakladatelství, Praha 1988. [7] Šiška F.: Ochrana ovzduší. Alfa Bratislava, 1981. [8] Obroučka K.: Ochrana ovzduší I. (Zdroje a látky znečišťující ovzduší.) Vysoká škola podnikání, Ostrava 2003. [9] Legislativa k ochraně ovzduší.

Doporučená literatura:

[1] Mc Cormac B.M.: Introduction to the Scientific Study of Atmospheric Pollution. D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, Holland 1971. [2] Pick P.: Technologie ochrany ovzduší. CA Publishing, Praha 1991. [3] Herčík M., Lapčík V., Obroučka K.: Ochrana životního prostředí pro inženýrské studium. ES VŠB. Ostrava 1994. [4] Aktuální články v odborných periodikách

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Rozšíření základních poznatků o zemské atmosféře a vývoji jejího složení, definice pojmů. Látky znečišťující ovzduší. Jsou systematicky probírány jednotlivé pevné, kapalné i plynné látky, jež se podílejí na znečišťování ovzduší, jejich rozdělení, původ a možnosti jejich vzniku, chování a reakce látek v atmosféře i možné účinky na jednotlivé příjemce z oblasti živé i neživé přírody. Klasifikace zdrojů znečišťování ovzduší, jsou vymezeny jednotlivé zdroje přírodní i antropogenní, uvedeny globální odhady množství jednotlivých znečišťujících látek a klasifikace antropogenních zdrojů z různých hledisek, vč. charakterizace zdrojů mobilních. Uvádí se znečišťující látky z globálního hlediska (narušení ozonové vrstvy, kyselé deště, smogy, klimatické změny). Metody snižování znečištění ovzduší a řízení jeho kvality - jsou shrnuty možnosti snížení/řízení znečištění cestou organizačních i technických opatření. Uvádí se metody a technologie snižování znečištění jednotlivých znečišťujících látek použitím vhodných zařízení. Právní úprava v ochraně ovzduší uvádí dosavadní vývoj legislativy v dané oblasti v ČR a stručnou charakteristiku současné právní úpravy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.