635-0950/01 – Sdílení tepla a hmoty (STH)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů získané v předchozím studiu v oblasti sdílení tepla a hmoty. Důraz je kladen na formulaci a metody řešení stacionárních a nestacionárních procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obsah předmětu zahrnuje mechanismy transportu tepla a hmoty. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

BEJAN, A., KRAUS, A. D. Heat Transfer Handbook. John Wiley & Sons, 2003. 1480 p. RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha : SNTL, 1991. 680 s. SAZIMA, M. et al. Teplo. Technický průvodce 2. 1. vyd. Praha : SNTL, 1989. 592 s. LIENHARD IV, J. H., LIENHARD V, J. H. A Heat Transfer Textbook, 4th edition. http://web.mit.edu/lienhard/www/ahtt.html. CENGEL, Y. A., TURNER, R. H. Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences. New York : McGraw–Hill, 2004, ISBN 0-07-245426-1.

Doporučená literatura:

KREITH, F., BLACK, W. Z. Basic Heat Transfer. 1. ed. New York : Harper and Row, 1980. 512 p. CEBECI, T., BRADSHAW, P. Physical and Computational Aspects of Convective Heat Transfer. New York : Springer, 1988. 487 p. VDI Heat Atlas, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2010) Aktuální články v odborných periodikách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Analogie mezi sdílením tepla, hmoty a hybnosti. Sdílení tepla kondukcí. Stacionární vedení tepla u těles jednoduchých i složitějších tvarů – analytické a numerické metody řešení. Vliv změny součinitele tepelné vodivosti na teplotní pole. Vedení tepla u těles s vnitřním objemovým tepelným zdrojem. Součinitel efektivnosti žebra. Nestacionární vedení tepla – možnosti analytického řešení pro jednoduché okrajové podmínky. Numerické metody explicitní, implicitní, Crankova-Nicolsonova metoda, metoda konečných prvků. Sdílení tepla konvekcí. Analytické řešení stanovení Nusseltova kritéria při laminárním proudění. Využití teorie podobnosti pro řešení konvekce tepla při nuceném, přirozeném a smíšeném proudění. Experimentální možnosti stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí. Konvekční transport tepla při proudění tekutých kovů. Sdílení tepla při bublinovém a blánovém varu kapaliny, při kapkové a blánové kondenzaci páry. Sdílení tepla radiací. Záření černého a šedého tělesa. Vzájemně ozářené plochy – paprsková algebra. Modely záření šedého a reálného plynu. Radiace v pohlcujícím a rozptylujícím prostředí. Sálání plamene. Základní rovnice přenosu hmoty. Transport hmoty molekulární difúzí. Konvektivní přenos hmoty. Současný transport tepla a hmoty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní