635-0951/01 – Modelování tepelných procesů (MTP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAH46 doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s možnostmi matematického a fyzikálního modelování v oblasti tepelných procesů a ukázat aplikaci teoretických zákonitostí na konkrétní procesy v technické praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět se zabývá podmínkami podobnosti a metodami modelování tepelných procesů. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

ČARNOGURSKÁ, M., PŘÍHODA, M. Aplikácia dimenzionálnej analýzy pri modelovaní javov v oblasti energetiky. 1. vyd. Košice : Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2011. 214 s. ISBN 978-80-553-0699-5. RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. 1. vyd. Praha : SNTL, 1991. 680 s. KUNEŠ, J. Modelování tepelných procesů. Praha : SNTL, 1989. 424 s. KOZEL, Karel a Jiří FÜRST. Numerické metody řešení problémů proudění. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. RHINE, J. M., TUCKER, R. J. Modelling of Gas–Fired Furnaces and Boilers and other Industrial Heating. London and New York : British Gas with association McGraw–Hill Book Company, 1991. 444 s.

Doporučená literatura:

Handbook of Thermal Process Modeling of Steels. Edited by Cemil Hakan Gür and Jiansheng Pan. CRC Press, 2009. 712 p. ISBN: 978-0-8493-5019-1 (print), ISBN: 978-1-4200-0358-1 (eBook). ČARNOGURSKÁ, M. Základy matematického a fyzikálneho modelovania v mechanike tekutín a termomechanike. Košice : TU v Košiciach, 2000. 175 s. ISBN 80-7799-344-8. DOLEJŠÍ, Z. aj. Plynulé odlévání oceli. Poradenská příručka č.42. 1. díl. 2. vyd. Praha : TEVÚH, 1989. 384 s; 2. díl. 1. vyd. Praha : TEVÚH, 1988. 192 s. VDI Heat Atlas, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg (2010) Aktuální články v odborných periodikách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teorie podobnosti a modelování. Podobnost jevů. Základní kritéria podobnosti v oblasti přenosu tepla, hmoty a hybnosti. Kriteriální rovnice. Rozměrová analýza, π-teorém, Huntleyova metoda. Metoda převedení rovnic do bezrozměrového tvaru. Metoda podobnostní transformace. Modelování – druhy modelů. Matematické modelování, izomorfnost rovnic. Analogie hydro-tepelná, elektrotepelná. Fyzikální modelování. Přibližné modelování, částečná a úplná automodelnost. Numerické modelování. 1D modelování tepelných systémů. 3D modely. Metoda konečných objemů. Metoda konečných prvků. Metody stanovení okrajových podmínek. Inverzní úloha vedení tepla. Příklady modelování konkrétních procesů. Odvod tepla při ochlazování horkého povrchu vodními tryskami. Ohřev a chladnutí oceli v kelímkové peci. Tuhnutí a chladnutí oceli při plynulém odlévání. Ochlazování materiálu při tepelném zpracování. Tepelné ztráty v rozvodných sítích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.