635-0952/01 – Experimentální metody v tepelné technice (EMvTT)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů, získané v předchozím studiu v oblasti měření tepelně technických veličin. Důraz je kladen na kompletní měřicí řetězec od snímače až po počítačové zpracování a archivaci dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obsah předmětu zahrnuje oblasti měření tepelně technických veličin, stanovení materiálových parametrů, metody měření v náročných podmínkách a metody determinace okrajových podmínek pro numerické modely. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

JENČÍK, J., VOLF, J. Technická měření, Praha : ČVUT, 2003. ĎAĎO, S., KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody, Praha : ČVUT, 1996. MATYÁŠ, V. Teorie měření a experimentů. 2. vyd., nezměn. Praha : SNTL, 1986. 182 s. MATYÁŠ, V., ZEHNULA, K., PALA, J. Měřicí technika. 1. vyd. Praha : SNTL, 1983. 375 s. NUTIL, J., ČECH, V. Měření v hutním průmyslu. - Vyd. 1.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982 - 316 s. BUCHLA, D.: Applied electronic instrumentation and measurement. Wayne McLachlan. New York: Merrill, 1992 - xviii, 830 s.

Doporučená literatura:

KREIDL, M., ŠMÍD, R.: Technická diagnostika – senzory, metody, analýza signálu, BEN, 2011. BAIRD, D. C. Experimentation: An Introduction to Measurement Theory and Experiment Design (Prentice-Hall, 1962). TAYLOR, J. R. An Introduction to Error Analysis (University Science Books, 1982). OPPENHEIM, A. V., SCHAFER, R., W.: Discrete-time signal processing. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1989 - xv, 879 s. ISBN 0-13-216771-9. BEQUETTE, B. W.: Process Control: Modeling, Desing and Simulation, Prentice Hall Professional, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška. Praktické řešení problémů spojených s tématem disertační práce.

E-learning

k dispozici ve formě pdf

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studneta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přímé a nepřímé měřicí metody, nejistoty měření. Měření teplot, kontaktní a bezkontaktní metody a snímače. Radiační pyrometry - totální, monochromatické, pásmové, poměrové. Vliv emisivity materiálu a vlastností prostředí. Termokamery. Měření tlaku tekutin. Snímače rychlosti a průtočného množství, klasické a pokročilé - indukční, vírové, ultrazvukové, Coriolisovy, korelační. Laserové dopplerovské systémy LDA, LIF, PIV, CTA. Vlhkoměry - dilatační, odporové, kapacitní, psychometry, měření rosného bodu. Analýza chemického složení plynů. Analyzátory tepelně vodivostní, termochemické, fotometrické, spektrální. Číslicové systémy. Teorie vzorkování signálu, aliasing. Frekvenční analýza signálu. Filtrace a další operace s časovými řadami. Archivace dat, databázové systémy. Měření okrajových podmínek – měření hustoty tepelného toku v materiálu, součinitele přestupu tepla při chlazení tryskami. Měření součinitele tepelné vodivosti. Měření teplotní roztažnosti. Aktivní termografie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní