635-0952/02 – Experimentální metody v tepelné technice (EMvTT)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů, získané v předchozím studiu v oblasti měření tepelně technických veličin. Důraz je kladen na kompletní měřicí řetězec od snímače až po počítačové zpracování a archivaci dat.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obsah předmětu zahrnuje oblasti měření tepelně technických veličin, stanovení materiálových parametrů, metody měření v náročných podmínkách a metody determinace okrajových podmínek pro numerické modely. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

JENČÍK, J., VOLF, J. Technická měření, Praha : ČVUT, 2003. ĎAĎO, S., KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody, Praha : ČVUT, 1996. MATYÁŠ, V. Teorie měření a experimentů. 2. vyd., nezměn. Praha : SNTL, 1986. 182 s. MATYÁŠ, V., ZEHNULA, K., PALA, J. Měřicí technika. 1. vyd. Praha : SNTL, 1983. 375 s. NUTIL, J., ČECH, V. Měření v hutním průmyslu. - Vyd. 1.. - Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1982 - 316 s. BUCHLA, D.: Applied electronic instrumentation and measurement. Wayne McLachlan. New York: Merrill, 1992 - xviii, 830 s.

Doporučená literatura:

KREIDL, M., ŠMÍD, R.: Technická diagnostika – senzory, metody, analýza signálu, BEN, 2011. BAIRD, D. C. Experimentation: An Introduction to Measurement Theory and Experiment Design (Prentice-Hall, 1962). TAYLOR, J. R. An Introduction to Error Analysis (University Science Books, 1982). OPPENHEIM, A. V., SCHAFER, R., W.: Discrete-time signal processing. Englewood Cliffs : Prentice Hall, 1989 - xv, 879 s. ISBN 0-13-216771-9. BEQUETTE, B. W.: Process Control: Modeling, Desing and Simulation, Prentice Hall Professional, 2003.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška. Praktické řešení problémů spojených s tématem disertační práce.

E-learning

k dispozici ve formě pdf

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky na studneta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přímé a nepřímé měřicí metody, nejistoty měření. Měření teplot, kontaktní a bezkontaktní metody a snímače. Radiační pyrometry - totální, monochromatické, pásmové, poměrové. Vliv emisivity materiálu a vlastností prostředí. Termokamery. Měření tlaku tekutin. Snímače rychlosti a průtočného množství, klasické a pokročilé - indukční, vírové, ultrazvukové, Coriolisovy, korelační. Laserové dopplerovské systémy LDA, LIF, PIV, CTA. Vlhkoměry - dilatační, odporové, kapacitní, psychometry, měření rosného bodu. Analýza chemického složení plynů. Analyzátory tepelně vodivostní, termochemické, fotometrické, spektrální. Číslicové systémy. Teorie vzorkování signálu, aliasing. Frekvenční analýza signálu. Filtrace a další operace s časovými řadami. Archivace dat, databázové systémy. Měření okrajových podmínek – měření hustoty tepelného toku v materiálu, součinitele přestupu tepla při chlazení tryskami. Měření součinitele tepelné vodivosti. Měření teplotní roztažnosti. Aktivní termografie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070002) Tepelná technika a paliva v průmyslu P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.