635-0953/01 – Termické metody zneškodňování odpadů (TMZO)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů získané v předchozím studiu v oblasti odpadového hospodářství. Důraz je kladen na osvojení problematiky odpadového hospodářství v celé jeho šíři, včetně environmentálních a ekonomických dopadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět zahrnuje jednotlivé metody materiálového a energetického využití odpadů a rovněž způsobů jejich zneškodňování/odstraňování. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

ALTMAN, V. Odpadové hospodářství. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava,1996 – 89 s. : il. ISBN 80-7078-372-9. RYBÍN, M. Spalování paliv a hořlavých odpadů v ohništích průmyslových kotlů. Praha: SNTL – Nakladatelství technické literatury, 1985 – 417 s. KURAŠ, M. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha: Český ekologický ústav, 1994 – 241 s. : il. ISBN 80-85087-32-4. OBROUČKA, K. Termické odstraňování a energetické využívání odpadů. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2001 – 140 s. ISBN 80-248-0009-08. WOODARD, F. Industrial Waste Treatment Handbook. Butterworth – Heinemann, Boston, 2008, ISBN-0750679638.

Doporučená literatura:

DOHÁNYOS, M., ZÁBRANSKÁ, J., JENÍČEK, P. Anaerobní technologie v ochraně životního prostředí – FZP Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1996. LAGREGA D. M., BUCKINGHAM P. L., ŠVAND J. C. Hazardous Waste Management. McGraw-Hill Higher Education, New York, 2001, ISBN 0-07-039365-6. BILITEWSKI, B., HÄRDTLE, G., MAREK, K. Waste mangement. Springer, 1997. 699 p. RHYNER, CHARLES R. Waste management and resource recovery. Lewis Publishers,1995. 524 p.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Definice, rozdělení a vznik odpadů. Základní legislativní předpisy z oblasti odpadového hospodářství. Komunální odpady, jejich vznik a možnosti zpracování. Průmyslové odpady vznikající v různých odvětvích průmyslu. Materiálové využití odpadů (recyklace, regenerace, kompostování). Energetické využití odpadů (spalování, pyrolýza, zplyňování). Základní technologické aspekty termických procesů. Anaerobní zpracování odpadů, vznik bioplynu, kogenerace. Zneškodňování/odstraňování odpadů. Skládkování odpadů, technologie skládkování, rozdělení a zabezpečení skládek, skládkový plyn a jeho energetické využití. Spalování odpadů bez využití, nebo s nízkým využitím tepla. Plasmové metody zpracování odpadů. Fyzikální a fyzikálně chemické zpracování odpadů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní