635-0955/01 – Struktura keramických materiálů (SKM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů získané v oblasti keramických materiálů. Důraz je kladen na popis a identifikaci struktury keramických materiálů a poznání souvislostí mezi jejich strukturou, chemickým a fázovým složením a vlastnostmi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět definuje keramické materiály, jejich strukturu a metody strukturní analýzy. Zvláštní pozornost je věnovaná metodám fázové analýzy. V rámci předmětu se definuje souvislost mezi strukturou keramických materiálů a vlastnostmi, které tyto materiály vykazují. Výuka předmětu je blíže orientovaná do oblastí souvisejících s tématem doktorské práce studenta.

Povinná literatura:

ŠAŠEK, L. aj. Laboratorní metody v oboru silikátů. Praha: SNTL, 1981, 305 s. HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů, Praha : SNTL, 1998, 515 s. KOLLER, A. Structure and properties of ceramics. Amsterdam: Elsevier Science Publisher, 1994, 587 p. ISBN 0-444-98719-3. HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER Technologie keramiky. Praha: Silikátový svaz, 2008, 387 s. ISBN 978-80-86821-48-1. CALLISTER, D., W., RETHWISCH, D., G. Materials Science and Engineering. John Wiley & Sons. 2015. ISBN 978-1-118-31922-2.

Doporučená literatura:

SHELBY, J. S. Introduction to Glass Science and Technology. Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2005, 291 p. ISBN 978-0-85404-639-3. CARTER, C. B., NORTON, M. G. Ceramic Materials: Science and Engineering. 2nd ed. New York: Springer, 2013. ISBN 978-1-4614-3522-8. RAMACHANDRAN, V. S., BEAUDOIN, J. Handbook of Analytical Techniques in Concrete and Technology. New York: William Andrew Publishing, 2001, 964 p. ISBN 0 8155-1437-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studneta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Definice keramických a skelných materiálů a jejích specifika. Rozdíly mezi krystalickou a skelnou fází. Metody strukturní a fázové analýzy keramických materiálů – optická mikroskopie, elektronová mikroskopie, porozimetrie, rentgenová difrakční analýza, infračervená spektroskopie, nukleární magnetická rezonance. Sledování změn fázového složení materiálů v průběhu jejich hydratace nebo při účinku tepla (kalorimetrie, termická analýza). Metody chemické analýzy – emisní a absorpční optická spektroskopie, rentgenová fluorescenční analýza. Definice a způsob měření základních vlastností keramických materiálů – hustota, objemová hmotnost, nasákavost, granulometrie, měrný povrch a reologie keramických systémů. Mechanické vlastnosti keramických materiálů. Predikce vlastností keramických materiálů na základě strukturní a fázové analýzy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.