635-0957/01 – Termomechanika (TM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti studentů v termomechanice, získané v předchozím studiu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Obsah předmětu zahrnuje oblasti termostatiky a termodynamiky plynů a par, tepelných oběhů energetických zařízení, energetických i exergetických bilancí. Zaměření je cíleno zejména pro využití v tepelné technice a energetice. Jednotlivá témata jsou, po dohodě se školitelem, podrobněji rozvíjena podle konkrétního zaměření doktorské disertační práce.

Povinná literatura:

PAVELEK, Milan. Termomechanika. Vyd. 3., přeprac. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2003. 286 s. ISBN 80-214-2409-5. HLOUŠEK, J. aj. Termomechanika. 1. vyd. Brno : Nakladatelství VUT, 1991. 297 s. NOŽIČKA, J.: Termomechanika. 1.vyd. Praha: ČVUT,1998,179 s. ISBN 80-01-01836-9. BALMER, Robert T. Modern engineering thermodynamics. Burlington: Elsevier/Academic Press, c2011. ISBN 978-0-12-374996-3. BALMER, Robert T. Thermodynamic tables to accompany Modern engineering thermodynamics. Burlington: Elsevier/Academic Press, c2011. ISBN 978-0-12-385038-6

Doporučená literatura:

JONES, J. B., HAWKINS, G. A. Engineering Thermodynamics and introductory textbook. John Wilkey & Sons. New York 1986. KOTAS, T. J.: The Exergy Method of Thermal Plant Analysis. Elsevier Ltd., c1985. 320 s. ISBN 978-0-408-01350-5. NIST webbook, http://webbook.nist.gov Aktuální články v odborných periodikách.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška. Praktické řešení problémů spojených s tématem disertační práce.

E-learning

k dispozici ve formě pdf

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Základní pojmy. Stavová rovnice. Avogadrův zákon, směsi ideálních plynů. První termodynamický zákon. Základní vratné děje ideálních plynů. Reálné plyny. Tepelné cykly, Carnotův cyklus, obrácený cyklus, porovnávání cyklů. Druhý termodynamický zákon, entropie. Nevratné děje v praxi. Základní termodynamické děje v oblasti par. Vlhký vzduch. Proudění plynů a par dýzami. Cykly reálných tepelných strojů. Kompresory a chladicí zařízení. Energie a exergie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2020/2021 letní