635-0958/01 – Anorganické pojivové systémy (APS)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prohloubit znalosti o základních typech anorganických pojiv, jejich výrobě, zkoušení a aplikacích. Seznámit studenty se speciálními pojivy, jejich výhodami a využitím. Obeznámit studenty s alternativními pojivy na bázi latentně hydraulických látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předmět definuje anorganické pojivové systémy, jak hydraulické, tak i vzdušné. Student je obeznámen s problematikou hodnocení vhodnosti surovin pro přípravu definovaných materiálů, dále je obeznámen s technologií jejich výroby a studiem procesů jejich tuhnutí a tvrdnutí. Pozornost je věnována pojivům geopolymerního typu. Náplní předmětu jsou žárobetonové systémy.

Povinná literatura:

ŠAUMAN, Z. Maltoviny I. Brno : PC-DIR, s.r.o., 1993. ISBN 80-214-0509-0. HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. Praha : SNTL Alfa, 1981. BÁRTA, R. Chemie a technologie cementu. Praha : NČSAV, 1961. TAYLOR, H. F. W. Cement Chemistry. London : T. Telford Publ., 1997. ISBN 0-7277-2592-0. ODLER, I. Special Inorganic Cements. Routledgemont EF&NSpon, 2000. ISBN 419-22790-3.

Doporučená literatura:

KURDOWSKI, W. Chemia cementu. Warszawa : Wydawnictvo naukowe PWN,1991. ISBN 83-01-10384-1. SHI, C., KRIVENKO, P., ROY, D. Alkali-activated cements and concrete. Abingdon, Taylor &Francis, 2006.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecné charakteristiky anorganických pojiv, procesy zpevňování soustav, systematika těchto pojiv. Pojiva vzdušná – jejich typy, vlastnosti. Sádrová a vápenatá pojiva. Pojiva hydraulická – cementy. Hlavní typy, aplikace. Portlandský slínek – výpočty složení surovinových směsí, mechanismus a kinetika tvorby slínku, technologie výroby. Fázové složení portlandského slínku. Typy portlandských cementů, jejich vlastnosti a zkoušení. Procesy hydratace a hydraulického zpevňování, možnosti ovlivnění těchto procesů. Speciální cementy, směsné cementy, nízkoenergetické cementy, výhody a aplikace. Alternativní pojiva na bázi latentně hydraulických látek, využití druhotných surovin. Žárobetony

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0713D070001) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.