635-2003/01 – Keramické materiály (KerMat)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFAST, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS0042 Ing. Jan Haščin
KUB0299 Ing. Nikol Jančarová
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
FAL048 Ing. Petra Maierová
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět rozhodovat o aplikaci keramických materiálů - student bude schopen aplikovat získané poznatky v procesech technologie výroby keramických materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základního přehledu v oblasti tradičních keramických materiálů. Pozornost je věnována základním charakteristikám keramických materiálů, jsou uváděny soustavy surovin pro jejich výrobu. V předmětu jsou prezentované charakteristiky, rozdělení a vlastnosti keramických hmot, včetně postupů jejich tvarování a dalších etap technologie výroby keramiky. Součásti předmětu je stručná charakteristika vlastností a aplikace tradičních keramických materiálů v praxi.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. [2] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1.

Doporučená literatura:

[1] SVOBODA, L. et al. Stavební hmoty. 2. vyd. Bratislava: JAGA Group, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a rozsah oboru, definování a rozdělení keramických materiálů - užitková, stavební, žárovzdorná a speciální keramika. 2. Struktura keramických materiálů, pórovitost materiálů, přítomnost krystalické a skelné fáze, rovnovážné binární diagramy v keramických systémech. 3. Základní suroviny v keramických technologiích, jejich chování při působení vysokých teplot: oxidy, uhličitany, živce, sírany. 4. Jílové suroviny pro výrobu keramických materiálů. Rozdělení a plasticita jílů. Chování jílů při působení vysokých teplot. Fázový diagram SiO2 - Al2O3, mulitizace jílů. 5. Zrnitost surovin, úprava granulometrické skladby surovinových směsí. Význam granulometrie pro pórovitost, mechanické a tepelné vlastnosti keramických materiálů. 6. Základní postupy tvarování v keramice. Příprava surovinových směsí k tvarování. Tvarování plastických surovin, lisování práškových směsí, izostatické lisování, extruze. 7. Lití tekutých suspenzí a způsoby jejich stabilizace. Metody tvarování za vysokých teplot. Mechanická úprava tvaru a povrchu keramických materiálů. 8. Sušení keramických materiálů. Bezpečná a nebezpečná oblast sušení, Bigotova křivka, teplotní a časový režim sušení a sušárny. Využití odpadního tepla při sušení keramických materiálů. 9. Výpal keramických výrobků, reakce v průběhu výpalu, změny struktury a fázového složení keramických materiálů, výpal za přítomnosti a bez přítomnosti taveniny. 10. Keramika na bázi jílových surovin, společné znaky výroby. Porcelán, poloporcelán, kamenina a pórovina - suroviny, technologie výroby, vlastnosti produktů. 11. Cihlářské výrobky - suroviny a technologie výroby. Využití velkoobjemových odpadů (popílky, strusky) pro výrobu keramických materiálů. 12. Hlavní typy žárovzdorných materiálů podle chemického a fázového složení. Pravidla aplikace žárovzdorných materiálů v provozních podmínkách. 13. Tepelně izolační keramické materiály. Metody výroby lehčeného ostřiva a lehčených produktů. 14. Sklo a sklokeramické materiály. Rozdíly mezi skelnou a krystalickou strukturou, výroba skla.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMMI 2017/2018 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2016/2017 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI 2015/2016 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMMI_N 2014/2015 prezenční čeština povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2016/2017 letní