635-2003/04 – Keramické materiály (KerMat)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
ELE003 doc. Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
TOP36 Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět rozhodovat o aplikaci keramických materiálů - student bude schopen aplikovat získané poznatky v procesech technologie výroby keramických materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základního přehledu v oblasti tradičních keramických materiálů. Pozornost je věnována základním charakteristikám keramických materiálů, jsou uváděny soustavy surovin pro jejich výrobu. V předmětu jsou prezentované charakteristiky, rozdělení a vlastnosti keramických hmot, včetně postupů jejich tvarování a dalších etap technologie výroby keramiky. Součásti předmětu je stručná charakteristika vlastností a aplikace tradičních keramických materiálů v praxi.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. [2] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1.

Doporučená literatura:

[1] SVOBODA, L. et al. Stavební hmoty. 2. vyd. Bratislava: JAGA Group, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a rozsah oboru, definování a rozdělení keramických materiálů - užitková, stavební, žárovzdorná a speciální keramika. 2. Struktura keramických materiálů, pórovitost materiálů, přítomnost krystalické a skelné fáze, rovnovážné binární diagramy v keramických systémech. 3. Základní suroviny v keramických technologiích, jejich chování při působení vysokých teplot: oxidy, uhličitany, živce, sírany. 4. Jílové suroviny pro výrobu keramických materiálů. Rozdělení a plasticita jílů. Chování jílů při působení vysokých teplot. Fázový diagram SiO2 - Al2O3, mulitizace jílů. 5. Zrnitost surovin, úprava granulometrické skladby surovinových směsí. Význam granulometrie pro pórovitost, mechanické a tepelné vlastnosti keramických materiálů. 6. Základní postupy tvarování v keramice. Příprava surovinových směsí k tvarování. Tvarování plastických surovin, lisování práškových směsí, izostatické lisování, extruze. 7. Lití tekutých suspenzí a způsoby jejich stabilizace. Metody tvarování za vysokých teplot. Mechanická úprava tvaru a povrchu keramických materiálů. 8. Sušení keramických materiálů. Bezpečná a nebezpečná oblast sušení, Bigotova křivka, teplotní a časový režim sušení a sušárny. Využití odpadního tepla při sušení keramických materiálů. 9. Výpal keramických výrobků, reakce v průběhu výpalu, změny struktury a fázového složení keramických materiálů, výpal za přítomnosti a bez přítomnosti taveniny. 10. Keramika na bázi jílových surovin, společné znaky výroby. Porcelán, poloporcelán, kamenina a pórovina - suroviny, technologie výroby, vlastnosti produktů. 11. Cihlářské výrobky - suroviny a technologie výroby. Využití velkoobjemových odpadů (popílky, strusky) pro výrobu keramických materiálů. 12. Hlavní typy žárovzdorných materiálů podle chemického a fázového složení. Pravidla aplikace žárovzdorných materiálů v provozních podmínkách. 13. Tepelně izolační keramické materiály. Metody výroby lehčeného ostřiva a lehčených produktů. 14. Sklo a sklokeramické materiály. Rozdíly mezi skelnou a krystalickou strukturou, výroba skla.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (N3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.