635-2004/01 – Vlastnosti keramických materiálů (VKM)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětuIng. Miroslava Klárová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miroslava Klárová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat keramické materiály na základě jejich vlastností - student bude umět posoudit vlastnosti keramických materiálu s ohledem na jejich složení a strukturu - student bude umět predikovat životnost keramických materiálu v závislosti na jejich parametrech a způsobu jejich využití - student bude umět posuzovat možnost aplikace keramických materiálů v podmínkách jejich praktického využití - student bude schopen stanovovat parametry keramických materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je předat studentům hlubší teoretické znalosti v oblasti stanovení a posuzování vlastností keramických materiálů v návaznosti na možnosti jejich aplikace. Obeznámit studenty s vlastnostmi surovin pro přípravu skelných a keramických materiálů.

Povinná literatura:

[1] STAROŇ, J., TOMŠŮ, F. Žiaruvzdorné materiály: Výroba, vlastnosti a použitie. Revúca: SLOVMAG, 2000. [2] ŠESTÁK, J. Měření termofyzikálních vlastností pevných látek: Teoretická termická analýza. 1. vyd. Praha: Academia, 1982. [3] ŠAŠEK, L. et al. Laboratorní metody v oboru silikátů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981.

Doporučená literatura:

[1] CARTER, C. B., NORTON, M. G. Ceramic Materials: Science and Engineering. 2nd ed. New York: Springer, 2013. ISBN 978-1-4614-3522-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hustota, objemová hmotnost, vyjádření kritérií hutnosti, nasákavost, zdánlivá a skutečná pórovitost keramických materiálů. 2. Metody stanovení pórovitosti materiálů, metoda penetrace Hg, rozdělení velikosti pórů. Stanovení propustnosti pro plyny. 3. Popis granulometrické skladby surovinové směsi. Sítový rozbor, počítače částic, třídiče. Zásady využití jednotlivých metod pro popis granulometrické skladby. 4. Stanovení měrného povrchu práškových látek. Metoda nízkoteplotní adsorpce dusíku (BET metoda), metody propustnosti vzduchu pro stanovení velikosti měrného povrchu. 5. Mechanické vlastnosti keramických materiálů. Vztahy mezi strukturou materiálů a teoretickou pevností. Pevnost v tlaku, tahu, ohybu a ohybu rázem. 6. Stanovení pevnosti materiálu v příčném tahu. Postupy pro stanovení mechanických vlastností pro jednotlivé typy keramických materiálů. Nedestruktivní ultrazvukové metody pro kontrolu mechanických parametrů. 7. Youngův modul pružnosti. Stanovení Youngova modulu pružnosti statickými a dynamickými metodami. Tvrdost a mikrotvrdost keramických materiálů. Stanovení odolnosti vůči otěru. 8. Tepelné vlastnosti keramických materiálů. Efektivní součinitel tepelné vodivosti. Emisivita keramických materiálů. 9. Metody stanovení součinitele tepelné vodivosti. Metoda vyhřívaného drátu. Metody stanovení součinitele teplotní vodivosti. 10. Teplotní roztažnost (délková a objemová), metody stanovení teplotní roztažnosti. Měření na žárovém mikroskopu. Dodatečné délkové změny keramických materiálů. 11. Odolnost materiálů vůči působení náhlých změn teploty. Žárovzdornost keramických materiálů. 12. Termomechanické vlastnosti žárovzdorných materiálů, reologie žárovzdorných materiálů při vysokých teplotách. Stanovení hodnot únosnosti v žáru a tečení v tlaku. 13. Reologické vlastnosti keramických těst a licích suspenzí, měření viskozity skel v roztaveném stavu. 14. Metody stanovení vlastností netvarových materiálů, příprava zkušebních těles z netvarových keramických materiálů. Hodnocení parametrů keramických výrobků s obsahem uhlíku.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  20
        Zkouška Zkouška 70  31 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní