635-2005/01 – Měření tepelně technických veličin (MTTV)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuprof. Dr. Ing. René PyszkoGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. René Pyszko
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR19 Ing. Jiří Burda, Ph.D.
PYS30 prof. Dr. Ing. René Pyszko
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat měřicí řetězec od snímače po vyhodnocovací přístroj - student bude umět formulovat vlastnosti měřicích přístrojů a vyhodnotit nejistoty měření - student bude umět popsat přístroje a metody měření teplot, tlaků, rychlosti a množství při proudění tekutin, analýzy plynů, vlhkosti a tuhých znečisťujících látek.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí metrologie v oblasti tepelně-technických veličin. Student se seznámí s celým měřicím řetězcem od snímače až po vyhodnocovací přístroj, s principy analogového a číslicového měření včetně vyhodnocení nejistoty měření. Detailněji se předmět zabývá měřením teploty, tlaku, vlhkosti, objemového a hmotnostního průtoku a analýzou plynu, a to jak v laboratorních, tak v provozních podmínkách.

Povinná literatura:

[1] JENČÍK, J., VOLF, J. Technická měření. Praha: ČVUT, 2000. ISBN 80-01-02138-6. [2] ĎAĎO, S., KREIDL, M. Senzory a měřicí obvody. Praha: ČVUT, 1996. [3] MATYÁŠ, V., ZEHNULA, K., PALA, J. Měřicí technika. 1. vyd. Praha: SNTL, 1983. [4] NUTIL, J., ČECH, V. Měření v hutním průmyslu. 1. vyd. Praha: SNTL, 1982.

Doporučená literatura:

[1] BRTNÍK, B., MATOUŠEK, D. Algoritmy číslicového zpracování signálů. 1. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2011. ISBN 978-80-7300-400-2. [2] DAVÍDEK, V., SOVKA, P. Číslicové zpracování signálů a implementace. 2. vyd. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2002. ISBN 80-01-02483-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Metrologie a její význam, mezinárodní a státní metrologické instituce, etalony, jednotky SI. 2. Rozdělení metod měření a měřicích systémů. Značení měřicích obvodů v projektové dokumentaci. Měřicí řetězec. 3. Snímače, rozdělení podle fyzikálního principu. 4. Analogová úprava signálu snímače - operační zesilovač, filtrace, integrace, derivace. 5. Převodníky napětí – proud, A/D a D/A převodníky, multiplexery. 6. Přenosová trasa, druhy signálů. Základy elektromagnetické kompatibility. Základní charakteristiky analogového signálu, frekvenční rozklad. Vzorkování. 7. Vyhodnocovací přístroje, měřicí karty, měřicí ústředny. Vlastnosti přístrojů. 8. Nejistoty přímých a nepřímých měření. 9. Kontaktní způsoby měření teplot, typy termoelektrických článků, kompenzace teploty srovnávacího spoje, odporové teploměry, termistorové teploměry. 10. Bezkontaktní měření teplot, pyrometry totálně radiační, pyrometry spektrální, pyrometry barvové. Kalibrace pyrometrů. Termovizní kamery. 11. Měření tlaku, fyzikální principy měření, typy tlakoměrů. 12. Měření objemového a hmotnostního průtoku, rychlostní měřiče, objemové měřiče, clony, dýzy, mechanické anemometry a termoanemometry. 13. Analýza plynů, chemické analyzátory, infraanalyzátory, magnetické analyzátory, elektrochemické analyzátory, odběrové zařízení. Měření vlhkosti, principy měření, typy vlhkoměrů. Stanovení tuhých emisí, metodiky měření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2016/2017 letní