635-2007/01 – Pece a energetické hospodářství (PaEH)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLE30 doc. Ing. Zuzana Klečková, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět -klasifikovat energetické zdroje, -klasifikovat energetická zařízení, -řešit jednoduché úlohy přestupu tepelné energie, -aplikovat poznatky na pecní zařízení.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření a prohloubení znalostí o energetických zdrojích tradičních i netradičních, získávání tepelné energie, nakládání s touto energií v různých vybraných typech energetických zařízení. Záměrem je ukázat na širší souvislosti mezi získáváním energií a praktickým využitím.

Povinná literatura:

1. PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Základy tepelné techniky. Praha : SNTL, 1991. 2. PŘÍHODA, M., HAŠEK ,P. Hutnické pece. Skriptum VŠB. Ostrava : Ediční středisko VŠB, 1987. 3. HAŠEK, P., Klečková, Z. Energetika v metalurgii, cvičení. Skriptum VŠB. Ostrava : Ediční středisko VŠB, 1991.

Doporučená literatura:

Aktuální literatura bude sdělena v úvodní přednášce.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Energetická situace ve světě, EU, ČR. Zdroje energie, paliva a jejich vlastnosti. 2. Spalování paliv, množství a složení spalin, spotřeba spalovacího vzduchu, součinitel přebytku vzduchu. 3. Kontrola spalování. Analytické metody, odvození vztahů pro určení součinitele přebytku vzduchu. Grafické metody pro kontrolu spalování, praktická měření. 4. Spalné teploty. Typy spalných teplot. Metody stanovení. Použití získaných hodnot. Pyrometrický efekt. 5. Ohřev paliva bez přístupu vzduchu. Vhodnost a praktické užití. Technologické oceňování paliv. Vliv průběhu spalovacího procesu na energetické využití paliva. 6. Sdílení tepla v pracovním prostoru pecí. Kombinovaný přestup tepla mezi spalinami a vsázkou. 7. Vymezení oblastí pro vnější a vnitřní přestup tepla. Odvození rovnice vnějšího přestupu tepla. Sestavení tepelné bilance. Určení konvekční složky. Určení radiační složky. Součinitel vnějšího přestupu tepla. Vzorce pro výpočet součinitele vnějšího přestupu tepla. 8. Vnitřní přestup tepla. Vnější a vnitřní tepelný odpor. Stanovení Bi kriteria. Tenká a tlustá tělesa. 9. Ohřev tenkých těles. Režimy ohřevu tenkých těles v praxi. 10. Ohřev tlustých těles. Fo diferenciální rovnice nestacionárního přestupu tepla a její využití pro různé typy ohřevu tlustých těles v praxi. 11. Rozdělení průmyslových pecí a charakteristika jednotlivých typů. Faktory dělení. Tepelně technické charakteristiky. 12. Výměníky tepla, dělení výměníků, tepelný a hydraulický výpočet. Rekuperátor, regenerátor.Typy proudění ve výměníku. Střední logaritmický teplotní spád. Součinitel prostupu tepla. Určení teplosměnné plochy. Termická účinnost, teplota stěny. 13. Rekuperace tepla a její vliv na úsporu paliva, hodnotu spalné teploty, ekonomiku provozu pecního zařízení 14. Energetické a tepelné bilance. Jednotlivé položky a jejich určení. Sestavení konkrétní bilanční rovnice tepelného zařízení.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  31 3
Rozsah povinné účasti: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní