635-2009/01 – Ekologické důsledky tepelných procesů (EkoDTP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat základní klimatické faktory a energetickou bilanci ekosystému - student bude umět popsat hlavní důsledky tepelných procesů na životní prostředí - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky při návrzích na omezení znečišťujících látek z průmyslové výroby

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na problematiku tepelných procesů a jejich vlivů na životní prostředí. Pozornost je věnována popisu ekosystému, tvorbě emisí, důsledkům jejich výskytu pro životní prostředí, možnostem předcházení jejich tvorby a způsoby odstraňování. Dále se předmět zabývá problematikou likvidace tuhých odpadů a ochranou vodního hospodářství.

Povinná literatura:

[1] HERČÍK, M. Životní prostředí: základy environmentalistiky. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1073-5.

Doporučená literatura:

[1] RAJCHARD, J., BALOUNOVÁ, Z., VYSLOUŽIL, D. Ekologie I.: pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organizmy. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-189-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování semestrálního projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Historie znečišťování životního prostředí. Zdroje, spotřeba a hospodaření s energií. 2. Tvorba životního prostředí – jeho složky. Klimatické faktory. Abiotické a biotické ekologické faktory. 3. Ekosystém a jeho složky. Biosféra a její složky. Diverzita ekosystému. Energetická bilance ekosystému. 4. Úloha fotosyntézy. Potravní řetězce. 5. Ochrana a znečištění ovzduší. Analýza stacionárních a nestacionárních zdrojů znečišťování životního prostředí. 6. Emise, imise, transmise. Typy a rozptyl emisí. Registrace emisí, GIS. Skleníkové plyny. 7. Vliv tepelných procesů na životní prostředí, způsob a faktory tvorby emisí. Tvorba popílku. 8. Typy smogu. Primární a sekundární opatření snižující tvorbu emisí – detoxikace, čištění. 9 Tvorba SOx. Odsíření. 10. Tvorba NOx. Denitrifikace. Organické sloučeniny ve spalinách. 11. Odprášení spalin – jednotlivé druhy zařízení. Rozbory prachových souborů, povrchové vlastnosti částic. Typy odlučovačů. Odlučivost částic. 12. Napájecí a odpadní vody energetického hospodářství. Faktory, které určují čistotu vody. Plyny ve vodě. Organické látky ve vodě. Způsoby čištění. 13. Tuhé odpady – termická likvidace. Odpad jako palivo. Likvidace odpadů. Oxidační a redukční pochody. 14. Ostatní typy znečišťování životního prostředí (hluk, ionizující záření, tepelné znečištění, vibrace apod.)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2017/2018 zimní