635-2011/01 – Počítačová podpora tepelných procesů (PPTP)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Dalibor Jančar, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Dalibor Jančar, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN57 Ing. Dalibor Jančar, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude schopen na základě analytického modelu numericky řešit pomocí PC jednoduché, ale i složitější příklady z oblasti tepelných procesů, probíhajících v průmyslových tepelných zařízeních, ve stěnách obytných budov a při spalovaní paliv. Student bude také schopen tvořit jednoduché uživatelské aplikace, použitelné pro zákazníka neznalého postupů řešení těchto problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Kurz si klade za cíl seznámit studenty se základními možnostmi tabulkového kalkulátoru Microsoft Office Excel a použitím tohoto aparátu při numerických výpočtech úloh z oblasti tepelných procesů, probíhajících především v metalurgickém průmyslu. V průběhu kurzu se studenti naučí ovládat matematické, statistické, logické funkce aplikace Excel a řídicí prvky formuláře. Pro prezentaci získaných výsledků budou využity základní grafické možnosti aplikace Excel. V závěru kurzu bude studentům uvedeny základy programovacího jazyka VBA.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, Miroslav, PŘÍHODA, Miroslav. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL, 1991. 680 s. ISBN 80–03–00366–0. [2] BÁLEK, Stanislav. Tepelně technické tabulky a diagramy. Ostrava: VŠB TUO, 1999. 129 s. ISBN 80-7078-974-3. [3] WALKENBACH, John. Microsoft office Excel 2007 - Vzorce a výpočty. 1. vyd. Brno: Computer Press a.s., 2008. 712 s. ISBN 978–80–251–1765–1. [4] PŘÍHODA, Miroslav, RÉDR, Miroslav. Sdílení tepla a proudění. 2. přeprac. vyd. Ostrava: VŠB TUO, 2008. 177 s. ISBN 978–80–1748–4.

Doporučená literatura:

[1] WALKENBACH, John. Microsoft office Excel 2007 Programování ve VBA. 1. vyd. Brno: Computer Press a.s., 2008. 912 s. ISBN 978–80–251–2011–8. [2] BREDEN, Melanie, SCHWIMMER, Michael. Excel 2007 VBA Velká kniha řešení. Computer Press, a.s. 2009. 685 s. ISBN 978-80-251-2698-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základy MS Excel. Pojmenování buněk, absolutní a relativní adresa, ověření dat, tvorba uživatelské aplikace s využitím ovládacích prvků formuláře. Praktický příklad z oblasti tepelných procesů. 2. Tvorba tabulek v MS Excel, automatické vyhledávání v tabulce. Cvičení na praktickém příkladě. 3. Lineární a polynomická regrese. Využití metody nejmenších čtverců pro aproximaci dané závislosti. 5. Řešení soustavy lineárních rovnic. Maticové vzorce, iterace. 6. Zpracování naměřených dat. Základní statistika - klouzavý průměr, medián apod. 7. Návrh prezentace výsledků výpočtů obrázky a grafy. Kreslení obrázků, tvorba statických a interaktivních grafů. 8. Použití iterační metody. Aplikace získaných znalostí při řešení problému z oblasti vedení tepla. 9. Metoda sítí. Návrh sítě, volba časového kroku. Výpočet pro různé okrajové podmínky. Příklad použití. 10. Využití maker v MS Excel – zobrazení karty Vývojář, tvorba maker, využití ovládacích prvků. 12. Základy programování ve VBA – procedury Sub a Function, deklarace proměnných, tvorba vlastních vzorců. Vytváření a používání doplňků. 13. Metoda InputBox v Excelu a ve VBA, funkce MsgBox jazyka VBA, práce s objekty Range. 14. Konstrukce With-End With, For Each-Next, GoTo, If-Then, Select Case. Objektové proměnné. 14. Ošetření chyb. 14. Tvorba uživatelských formulářů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 15
                Semestrální projekt Semestrální projekt 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2017/2018 letní