635-2014/01 – Suroviny pro výrobu keramiky (SVK)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity5
Garant předmětuIng. Miroslava Klárová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Miroslava Klárová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět charakterizovat vznik a vlastnosti základních surovin používaných v silikátovém průmyslu - student bude umět formulovat pochody a reakce, které nastávají v surovinách při jejich zahřívání - student bude umět popsat úpravárenské postupy a zařízení používající se při přípravě surovin pro výrobu keramiky - student se bude umět orientovat ve způsobech přípravy pracovních směsí, způsobech tvarování keramických výrobků a v postupech stanovení vlastností surovin a keramických výrobků - student bude umět aplikovat své teoretické poznatky k návrhům složení a úpravy pracovních směsí podle konkrétních požadavků

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět představuje přehled o základní terminologii, mineralogickém systému a horninách z pohledu silikátového průmyslu. Objasňuje definice, vlastnosti a funkce surovin používajících se pro výrobu jemné, hrubé, technické a žárovzdorné keramiky, dále surovin pro přípravu skla, glazur a maltovin a to včetně surovin pomocných a druhotných. V předmětu jsou také probírány principy stanovení základních vlastností surovin a základy z oblasti těžby, dopravy, skladování, zkoušení a technologií úprav surovin.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. [2] CHVÁTAL, M. Úvod do systematické mineralogie. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2005. ISBN 80-86821-11-0. [3] KONTA, J. Keramické a sklářské suroviny. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1982. [4] SLIVKA, V. et al. Těžba a úprava silikátových surovin. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2002. ISBN 80-903113-0-X.

Doporučená literatura:

[1] ZÁDRAPA, K. Keramické suroviny a jejich úprava. 3. vyd. Praha: SNTL, 1971. [2] BERNARD, J. H., ROST, R. Encyklopedický přehled minerálů. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0360-6. [3] POSPÍŠIL, Z., KOLLER, A., RATH, J. Jemná keramika. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981. [4] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1. [5] ŠAŠEK, L. et al. Laboratorní metody v oboru silikátů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1981. [6] HERAINOVÁ, M. Keramické suroviny a jejich úprava. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2004. ISBN 80-903113-4-2. [7] HERAINOVÁ, M. Příprava pracovních směsí a tvarování keramiky. 1. vyd. Praha: Silikátová svaz, 2003. ISBN 80-903113-8-5. [8] HERAINOVÁ, M. Glazury, keramické barvy a dekorační techniky. 1. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2002. ISBN 80-903113-1-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Účast na exkurzích do výrobních závodů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, terminologie. 2. Všeobecná mineralogie - fyzikální a chemické vlastnosti nerostů. 3. Systematická mineralogie - mineralogický systém, křemičitany. 4. Petrologie - horniny vyvřelé, usazené, metamorfované. 5. Keramické suroviny. 6. Suroviny pro technickou, stavební a žáruvzdornou keramiku. 7. Druhotné a pomocné suroviny. 8. Těžba, doprava a skladování surovin. 9. Úprava surovin. 10. Příprava pracovních směsí a tvarování keramických výrobků. 11. Odběr a úprava vzorků, základní zkoušky. 12. Suroviny pro výrobu glazur, smaltů a keramických povlaků. 13. Suroviny pro výrobu skla a sklokeramiky. 14. Suroviny pro výrobu anorganických pojiv.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti: Povinná účast 80%.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R039) Tepelná technika a keramické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2017/2018 letní