635-2016/01 – Keramika (KK)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAS0042 Ing. Jan Haščin
KLA09 Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
FAL048 Ing. Petra Maierová
ELE003 Ing. Hana Ovčačíková, Ph.D.
VLC37 doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět rozhodovat o aplikaci keramických materiálů - student bude schopen aplikovat získané poznatky v procesech technologie výroby keramických materiálů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na získání základního přehledu v oblasti tradičních keramických materiálů, žárovzdorných izolačních a hutných. Pozornost je věnována základním charakteristikám keramických materiálů, jsou uváděny soustavy surovin pro jejich výrobu. V předmětu jsou prezentované charakteristiky, rozdělení a vlastnosti keramických hmot, včetně postupů jejich tvarování a dalších etap technologie výroby keramiky. Součásti předmětu je stručná charakteristika vlastností a aplikace tradičních a žárovzdorných keramických materiálů v praxi.

Povinná literatura:

[1] HLAVÁČ, J. Základy technologie silikátů. 2. vyd. Praha: SNTL, 1988. [2] HANYKÝŘ, V., KUTZENDÖRFER, J. Technologie keramiky. 2. vyd. Praha: Silikátový svaz, 2008. ISBN 978-80-86821-48-1.

Doporučená literatura:

[1] SVOBODA, L. et al. Stavební hmoty. 2. vyd. Bratislava: JAGA Group, 2007. ISBN 978-80-8076-057-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních cvičení.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika a rozsah oboru, definování a rozdělení keramických materiálů – užitková, stavební, a žárovzdorná keramika. 2. Struktura keramických materiálů, vyjádření kritérií hutnosti, rovnovážné binární diagramy v keramických systémech. 3. Základní suroviny v keramických technologiích, jejich rozdělení a definování základních vlastností. Změny parametrů surovin vlivem účinku vysokých teplot. 4. Jílové suroviny pro výrobu keramických materiálů. Rozdělení a plasticita jílů. Chování jílů při působení vysokých teplot. Mullitizace jílů. 5. Granulometrická skladba surovinových směsí. Význam granulometrie pro pórovitost, mechanické a tepelné vlastnosti keramických materiálů. 6. Postupy tvarování keramických výrobků. Příprava surovinových směsí k tvarování. Tvarování plastických surovin, lisování práškových směsí, izostatické lisování, extruze. 7. Lití tekutých suspenzí a způsoby jejich stabilizace. Metody tvarování za vysokých teplot. Úprava tvaru a povrchu keramických materiálů. 8. Sušení keramických materiálů. Bezpečná a nebezpečná oblast sušení, Bigotova křivka. 9. Výpal keramických výrobků, reakce v průběhu výpalu, změny struktury a fázového složení keramických materiálů, výpal za přítomnosti a bez přítomnosti taveniny. 10. Tradiční keramické materiály na bázi jílových surovin, společné znaky výroby. Porcelán, poloporcelán, kamenina a pórovina - suroviny, technologie výroby, vlastnosti produktů. 11. Cihlářské výrobky - suroviny a technologie výroby. Využití velkoobjemových odpadů (popílky, strusky) pro výrobu keramických materiálů. 12. Žárovzdorné keramické materiály. Zásady použití žárovzdorných materiálů v provozních podmínkách. 13. Vláknité a tepelně izolační keramické materiály. Metody výroby lehčeného ostřiva a lehčených produktů. 14. Sklo a sklokeramické materiály. Rozdíly mezi skelnou a krystalickou strukturou, výroba skla a sklokeramiky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B2109) Metalurgické inženýrství (2109R031) Umělecké slévárenství P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku