635-2030/01 – Zdroje a přeměny energií (ZPE)

Garantující katedraKatedra tepelné technikyKredity7
Garant předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PR150 prof. Ing. Miroslav Příhoda, CSc.
VEL37 doc. Ing. Marek Velička, Ph.D.
VLC37 prof. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět: - kategorizovat energetické zdroje z různých hledisek - spočítat množství spalovacího vzduchu a spalin při spalování různých druhů paliv - spočítat spalné teplo, výhřevnost a spalné teploty paliva - určit ze složení spalin přebytek spalovacího vzduchu - porovnat různé možnosti akumulace energie

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Rozvoj lidské civilizace a energie. Rozdělení energetických zdrojů podle původu. Primární a elektrická energie. Fosilní paliva – tuhá, kapalná, plynná. Těžba, transport, zušlechťování paliv. Stlačený zemní plyn. Základní vlastnosti paliv, chemické složení, analýza. Spalné teplo a výhřevnost, spalné teploty. Spalování paliv. Přebytek vzduchu. Kontrola spalování. Energetické využití odpadů. Jaderná energie. Akumulace energie.

Povinná literatura:

[1] RÉDR, M., PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. Praha: SNTL 1991. ISBN 80-03-00366-0. [2] PŘÍHODA, M., RÉDR, M. Sdílení tepla a proudění. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1748-4. [3] BÁLEK, S. Tepelně technické tabulky a diagramy. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0828-5. [4] LIENHARD IV, J. H., LIENHARD V, J. H. A Heat Transfer Textbook. 4th ed. Cambridge: Phlogiston Press, 2012.

Doporučená literatura:

[1] BIČÁKOVÁ, O. aj. Netradiční zdroje energie, čistá paliva a nové metody spalování. Praha: Středisko společných činností AV ČR, 2016. [2] AUGUSTA, P. et al. Velká kniha o energii. Praha: L.A.Consulting Agency, 2001. ISBN 80-238-6578-1. [3] BAŠTA, J. et al. Topenářská příručka: 120 let topenářství v Čechách a na Moravě. Svazek 1. 1. vyd. Praha: GAS, 2001. ISBN 80-86176-82-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemný test a ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti z oblasti matematiky a fyziky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Rozvoj lidské společnost a spotřeba energie. Základní pojmy. Zdroje energie - klasické, alternativní. Svět, OECD, EU, ČR - vývoj spotřeby primární energie, výroba elektrické energie podle zdrojů. Koeficient ročního využití jednotlivých typů elektráren. Emise při přeměně energie. Skleníkový efekt. Termoemise. • Fosilní paliva – tuhá, kapalná, plynná. Uhlí - černé, hnědé, lignit. Těžba a transport uhlí. Možnosti zušlechťování uhlí. Ropa – rozdělení, těžba a transport, rafinace, destilace. • Plynná paliva – vysokopecní plyn, koksárenský plyn, konvertorový plyn, svítiplyn, břidlicový plyn, zemní plyn, stlačený zemní plyn. • Základní vlastnosti paliv. Chemické složení paliva, analýza paliva, význam jednotlivých složek. • Spalné teplo a výhřevnost. Měrné palivo. Základní druhy spalných teplot. • Spalování paliv. Výpočty spotřeba spalovacího vzduchu a množství spalin. Přebytek vzduchu. Ohřev paliva bez přístupu vzduchu. • Kontrola spalování. Analytické metody. Grafické metody – Ostwaldův trojúhelník, Bunteho diagram. • Energetické využití odpadů - spalování, zplyňování. Zpracování v plazmovém reaktoru. • Jaderná energie. Energie z jaderné reakce. Způsoby řízení řetězové reakce. Jaderný reaktor. Jaderné elektrárny. Termojaderná fúze. • Akumulace energie - elektromechanická, tepelná, chemická.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti: doporučená

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství STZ K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní